Pojedinosti o zapisu

Percepcija kvalitete obrazovanja učitelja i nastavnika i nekih aspekata učiteljske i nastavničke profesije iz perspektive osnovnoškolskih učitelja i nastavnika

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Percepcija kvalitete obrazovanja učitelja i nastavnika i nekih aspekata učiteljske i nastavničke profesije iz perspektive osnovnoškolskih učitelja i nastavnika
 
Autor Pavin, Tea
Rijavec, Majda
Miljević-Riđički, Renata
 
Tema BF Psychology
L Education (General)
 
Opis Na samom početku poglavlja opisana je metodologija provedbe istraživanja na reprezentativnom uzorku osnovnoškolskih učitelja i nastavnika, nakon čega su prikazani dobiveni rezultati po pojedinim cjelinama. U prvom dijelu prikazani su rezultati koji govore o percepciji kvalitete inicijalnog obrazovanja te o zadovoljstvu učitelja i nastavnika tim obrazovanjem. Nakon podataka vezanih uz inicijalno obrazovanje, analizirani su oni koji se odnose na učiteljsku/nastavničku percepciju kvalitete i zadovoljstvo stručnim usavršavanjem. U ovom poglavlju prikazano je i na koji način učitelji i nastavnici percipiraju vlastitu profesionalnu ulogu te određene aspekte svoje profesije, a obrađeni su i glavni izvori zadovoljstva i nezadovoljstva učitelja i nastavnika u radu. Rezultati koje prikazuje ovo poglavlje ukazuju na potrebu za poboljšanjem kako inicijalnog obrazovanja, tako i trajnog profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika pri čemu se mogu identificirati i određena područja u kojima su te promjene, prema ispitanim učiteljima i nastavnicima, najpotrebnije.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 
Suradnik Vizek Vidović, Vlasta
 
Datum 2005
 
Vrsta resursa Book Section
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/635/1/Cjelo%C5%BEivotno%20obrazovanje%20u%C4%8Ditelja%20i%20nastavnika.pdf
Pavin, Tea and Rijavec, Majda and Miljević-Riđički, Renata (2005) Percepcija kvalitete obrazovanja učitelja i nastavnika i nekih aspekata učiteljske i nastavničke profesije iz perspektive osnovnoškolskih učitelja i nastavnika. In: Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive. Biblioteka Znanost i društvo (15). Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, pp. 95-123. ISBN 953-6218-24-0
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/635/