Pojedinosti o zapisu

Konkurentnost Republike Hrvatske na turističkom tržištu Europske unije

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Konkurentnost Republike Hrvatske na turističkom tržištu Europske unije
The competitiveness of the Republic of Croatia on the European Union tourism market
 
Autor Boban, Ivona
 
Tema turizam
konkurentnost
turističko tržište
tourism
competitiveness
tourism market
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
 
Opis U radu se analizira konkurentnost Republike Hrvatske (RH) na turističkom tržištu Europske Unije (EU). U prvom djelu rada istražila se konkurentnost turizma i indeksi konkurentnosti. Prikazana je povezanost između strategija konkurentnosti i razvoja konkurentnosti zemalja EU, te uloge državne politike u razvoju turizma.
U drugom dijelu rada pod nazivom „Turizam Republike Hrvatske na tržištu Europske Unije“ posebno je obrađena konkurentnost turizma u RH i strategije njegova razvoja. Glavni strateški cilj vlade RH je pozicionirati se kao vodeća turistička zemlja u EU. Također je obrađen i razvoj turizma u EU te odnos turizma između EU i RH.
Empirijski dio rada obuhvaća analizu konkurentnosti na temelju indeksa konkurentnosti. Pomoću sekundarnih podataka dobivenih iz izvješća Svjetskog ekonomskog foruma – World Economic Forum (WEF) o turizmu i konkurentnosti dokazane su postavljene hipoteze. RH je srednje pozicionirana zemlja na turističkom tržištu EU. Obradom indeksa konkurentnosti utvrđeno je da RH ima najlošije pokazatelje i nije konkurentna u sferi poslovnog okruženja, dok su joj najjače konkurentske snage infrastruktura turističke usluge.
U posljednjem dijelu rada su preporuke za povećanje konkurentnosti RH, strateški ciljevi i razvojna načela hrvatskog turizma. RH kao srednje pozicionirana turistička zemlja u EU ima dobre preduvjete za razvoj i pozicioniranje kao vodeća turistička zemlja EU.
The subject of the thesis is the competitiveness of the Republic of Croatia on the European Union tourism market. Competitiveness and the Competitiveness index are analyzed in the first part. Connection between the strategy of competitiveness and development of competitiveness of countries and the role of government policy in the development of tourism is explained.
In the next part, named „Tourism of Republic of Croatia on the European Union market“, the thesis specifically deals with the competitiveness of tourism in the Republic of Croatia and the strategy of its development. The main strategic aim of the Croatian Government is to be recognized as leading
tourism destination worldwide. Also, development of tourism in the EU and the relationship between EU and Croatia's tourism is explained.
The empirical part is analysis of the competitiveness based on competitiveness indexes. Hypotheses are proved using secondary data obtained from reports WEF on tourism and competitiveness. Republic of Croatia is positioned as medium – ranking country in the EU tourism market. After analyzing competitiveness indexes it has been proved that Republic of Croatia has the lowest indicators and it is not competitive in business sphere. However, the tourism infrastructure has been proved as its strongest competitive tool.
The final part consists of the recommendations for increasing the competitiveness of the Republic of Croatia, strategic objectives and principles of development of Croatian tourism. Croatia as a medium-ranking tourist country in the EU has good prospects for development and positioning among the top EU countries.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Pavlić, Ivana
 
Datum 2016-09-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:232
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:665142
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess