Pojedinosti o zapisu

Razvoj specifičnih oblika turizma na primjeru Poljičke Republike

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Razvoj specifičnih oblika turizma na primjeru Poljičke Republike
Development of the specific forms of tourism in the context of the Republic of Poljica
 
Autor Gale, Marija
 
Tema Poljička Republika
specifični oblici turizma
ruralni turizam
Poljička Republika
specific forms of tourism
rural tourism
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
 
Opis Svrha ovog diplomskog rada je na temelju analize resursne osnove ovog područja iskazati mogućnosti i ograničenja za daljni razvoj i napredovanje. Ruralni turizam na području Poljičke Republike može stvoriti maksimalne učinke samo sinergijskim djelovanjem raznih elemenata specifičnih oblika turizma. Radom je obuhvaćen teorijski dio proizvoda Poljica, kao ruralnog područja, te marketinške pretpostavke i smjernice razvoja. Temeljem rezulata istraživanja potvrđena je teorija koja je prethodno iznesena. Temeljem toga istraživanje trţžšta pružen je uvid u stanje turističke ponude, specifične razvojne karakteristike i ograničenja toga zemljopisnog područja. Doprinos diplomskog rada ogleda se u smjernicama za aktiviranje gospodarskih kapaciteta Poljičke Republike i okolice te eksploatacija prirodnih i ostalih resursa. Analizirajući ostale razvojne mogućnosti, koje slijede koncepciju održivog razvoja iznose se preporuke za aktere koji se bave definiranjem oblika turizma na području Poljičke Republike.
The purpose of this thesis is based on analysis of the resource base of area to show the possibilities and limitations for further development and progress. Rural tourism in the Republic of Poljička can create maximum impact only the synergistic action of various elements of specific types of tourism The paper includes theoretical part of the product Poljica, as rural areas,and marketing assumptions and guidelines development. On the basis of the results of the research confirmed the theory that the foregoing. Based on this market research provided insight into the tourist offer,specific developmental characteristics and limitations of this geographical area. Contribution of thesis is reflected in the guidelines for the activation of the economic capacity of Poljička Republika and its surroundings, and exploitation of natural and other resources. Analyzing the „alternatives“ development opportunities,following the concept of sustainable development through a variety of specific forms of tourism, sums up recommendations for the actors involved in defining forms of tourism in the Poljička Republika.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Tourism and Communication Sciences.
 
Suradnik Razović, Mili
 
Datum 2017-02-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:1041
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:346884
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess