Pojedinosti o zapisu

Poslovna komunikacija i odnosi s javnošću

EFOS REPOZITORIJ

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Poslovna komunikacija i odnosi s javnošću
BUSINESS COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
 
Autor Stanić, Mario
 
Tema komunikacija
poslovna komunikacija
odnosi s javnošću
communication
business communication
public relations
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
 
Opis Na početku završnog rada se govori o samom pojmu komunikacije kao osnovi međuljudskih odnosa, povijest nastanka komunikacije, oblici komunikacije, te se detaljno pojašnjava proces nastanka uspješne komunikacije. Od sredine ovog rada govorimo o poslovnoj komunikaciji s obzirom da je komunikacija važan dio poslovanja organizacije i menadžmenta. Svi stalno komuniciraju, prenose se poruke, vodi se korespodencija, razmjenjuju i obrađuju informacije. Menadžment obavještava organizaciju o strategijama, izdaje naloge, komunicira s poslovnim partnerima i javnošću. Poslovođe primaju i izdaju naloge i upute, te podnose izvještaje o obavljenom poslu. Svaki djelatnik mora odašiljati i primati informacije da bi obavljao svoj posao. Završni dio rada bavi se odnosima s javnošću kao alatom komunikacije. Odnosi s javnošću su od neprocjenjive važnosti za tvrtke kako bi stvorili kredibilitet i povjerenje. Strategije odnosa s javnošću temeljni su korak za trenutni status i budući razvoj tvrtke. Bez obzira na to koliko je učinkovita organizacija, ona ne može imati željeni učinak ako javnost i potrošači nisu svjesni uspjeha i doprinosa tvrtke ili brenda. Važnost odnosa s javnošću leži u educiranju i informiranju publike o doprinosima tvrtke jer tako poboljšavaju prepoznatljivost brenda i čine ga relevantnijim u javnosti.
At the beginning of the final paper, the very notion of communication as the basis for human interaction, the history of communication, as well as forms of communication will be discussed and I will explain the process of successful communication in detail. In the middle part of this paper, business communication will be the topic, given the fact that it is an important part of organization and management. Everyone is constantly communicating, messages are being transmitted, correspondence is taken, and information is being exchanged and processed. Management notifies the organization on strategies, issues warrants and instructions and submits reports on done deals. Every employee has to send and receive information in order to do his or her job. The final part of the paper deals with public relations as a tool of communication. Public relations are of integral importance for companies to create credibility and trust. Public relations strategies are a basic step for the status and future development of a company. Regardless of the fact how efficient an organization is, it cannot have the desired effect if the public and its consumers are not aware of the success and the contribution of company or brand. The importance of public relations lies in educating and informing the audience on the contributions of the company. In doing so, it improves brand recognition and makes it more relevant to the public.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku. Katedra za kvanititavne metode i upravljanje.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Economics in Osijek. Chair of Quantitative Methods and Informatics.
 
Suradnik Glavaš, Jerko
 
Datum 2017-05-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.efos.hr/islandora/object/efos:1158
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:799735
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess