Pojedinosti o zapisu

FINANCIJSKA ANALIZA PODUZEĆA LUKA D.D

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov FINANCIJSKA ANALIZA PODUZEĆA LUKA D.D
 
Autor Ladavac, Ivana
 
Tema financijska analiza
pokazatelji
horiznotlana analiza
vertiklana analiza
bonitet
financijska izvješća.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
 
Opis Tema ovog završnog rada je financijska analiza poduzeća Luka d.d. Prije nego li se započne s financijskom analizom poduzeća potrebno je poznavati njezinu osnovnu svrhu i ciljeve te učinke koje ima na upravljanje cjelokupnim radom poduzeća.Financijska se analiza može opisati kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Rezultati te svi podaci koji su proizašli iz analize bitni su za poslovanje poduzeća te svako donošenje odluka za daljnje poslovanje. Ovim je radom prikazana vid u složenost problematike financijske analize te je istaknuta njezina važnost u poslovanju bilo kojeg poduzeća ili tvrtke. Kao primjer je uzeto poduzeće Luka d.d. prema čijim su financijskim izvještajima učinjene vertikalna i horizontalna analiza te analiza pokazatelja. Vertikalnom je analizom utvrđeno smanjenje vlatitih izvora financiranja uz paralelno povećanje dugoročnih obveza što predstavlja veliki rizik od pojave nelikvidnosti. Navedeno su potvrdili i rezultati horizontalne analize iz kojih je vidljivo smanjenje kratkotrajne imovine i povećanje kratkoročnih obveza. Jasno je da se umanjila sposobnost poduzeća za podmirivanjem obveza i troškova, a osim toga je smanjena i ukupna aktiva/pasiva, kao i vlasnička glavnica. Iz navedenog je moguće zaključiti da je ocjena boniteta poduzeća loša. Nadalje, analizom je pokazatelja utvrđena postupna nelikvidnost jer je u posljednjoj godini analize koeficijent likvidnosti pao ispod minimalnog, a smanjen je i koeficijent financijske stabilnosti. Rezultati financijske analize poduzeća Luka d.d. ukazuju na neučinkovito poslovanje i financijskim menadžerima može poslužiti kao dokaz nužnosti promjena financijske politike i cjelokupnoga načina rada.
 
Izdavač Veleučilište u Rijeci. Poslovni odjel.
The Polytechnic of Rijeka. Business Department.
 
Suradnik Buterin, Denis
 
Datum 2016-09-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.veleri.hr/islandora/object/veleri:575
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:125:144500
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess