Pojedinosti o zapisu

Aktivnosti istraživanja i razvoja (I&R) kao faktor rasta malih i srednjih poduzeća u stranom vlasništvu u odabranim zemljama srednje i istočne Europe

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Aktivnosti istraživanja i razvoja (I&R) kao faktor rasta malih i srednjih poduzeća u stranom vlasništvu u odabranim zemljama srednje i istočne Europe
Research and development activity as a growth factor of foreign owned SMEs in selected Central and Eastern European countries
 
Autor Aralica, Zoran
Račić, Domagoj
Redžepagić, Denis
 
Tema MSP (mala i srednja poduzeća)
aktivnosti istraživanja i razvoja
SME
R&D activities
Central and Eastern European countries
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis i srednjih poduzeća u stranom vlasništvu u odabranim zemljama srednje i istočne Europe (Hrvatska, Istočna Njemačka, Poljska i Rumunjska). Istraživanje se zasniva na mikro analizi tj. fokus je na obilježjima malih i srednjih poduzeća u stranom vlasništvu u svakoj od selektiranih zemalja gdje je populacija malih i srednjih poduzeća u stranom vlasništvu podijeljena na dvije skupine. Prva je skupina ona poduzeća koja su postigla visoki rast i druga je kontrolna skupina, poduzeća koja nisu postigla ubrzani rast. Empirijska analiza se zasniva na poštanskoj anketi izravnih stranih ulagača u proizvodnji u selektiranim zemljama. Prikupljanje podataka izvršeno je u 2006. i travnju i svibnju 2007. godini. Rezultati pokazuju da su mala i strana poduzeća s visokim rastom pokazivala tendenciju
za suradnjom u aktivnostima I&R ponajprije s ostalim poduzećima (snabdjevačima i potrošačima), za razliku od ostalih poduzeća koja su pokazivala tendenciju prema suradnji u I&R aktivnostima s ostalim jedinicama multinacionalnih kompanija i to u slučaju bivše Istočne Njemačke, i ovaj je nalaz statistički potvrđen upotrebom hi-kvadrata. U kontekstu aktivnosti I&R kao izvora znanja za inovacijske aktivnosti i aktivnosti I&R malih i srednjih poduzeća s ubrzanim rastom istaknuta je važnost aktivnosti I&R suradnje s lokalnim snabdjevačima i potrošačima. Ta je aktivnost relativno važnija u usporedbi s ostalim izvorima znanja kao što su postojeće znanje multinacionalnih kompanija i suradnje u aktivnostima
I&R sa znanstvenim institucijama.
This paper aims to explore the role of R&D activity as a factor of growth of foreign owned SMEs in selected Central Eastern European countries (Croatia, former East Germany, Poland and Romania). The paper is based on the micro-level approach, i.e. it focuses on the characteristics of foreign owned SMEs in the selected countries where the population of foreign owned SMEs in each country is divided into two groups. The first group consists of the firms that have achieved high growth, and the control group consists of the remaining firms.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:57
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/30574
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu
ISSN 1846-7520 (Online)
ISSN 1331-8004 (Print)
Volume 26
Issue 2
 
Jezik eng
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/