Pojedinosti o zapisu

ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA SKLONIH TRAŽENJU INFORMACIJA PRIJE KUPNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA U HRVATSKOJ

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA SKLONIH TRAŽENJU INFORMACIJA PRIJE KUPNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
UNDERSTANDING COMPARISON BEHAVIOR OF GROCERY SHOPPERS IN CROATIA
 
Autor Anić, Ivan-Damir
Marković, Milivoj
Vouk, Rudolf
 
Tema sklonost potrošača prema pretkupovnom traženju informacija
čimbenici izbora prodavaonice
cjenovna osjetljivost kupaca
izbor prodavaonice
rezultati kupnje
ponašanje potrošača
comparison shopping
store patronage motives
price consciousness
store choice
purchasing outcomes
consumer shopping behavior
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Svrha ovog rada je analizirati ponašanje potrošača koji su skloni pretkupovnom traženju informacija u kupnji prehrambenih proizvoda. Ciljevi istraživanja bili su identificirati prepoznatljiv oblik ponašanja ove grupe potrošača. Hipoteze su testirane s podacima koji su prikupljeni anketom, koja je provedeba u Hrvatskoj. Podaci su analizirani primjenom statističkih analiza - ANOVA, regresije i dvosmjerne tabulacije. Rezultati istraživanja su pokazali da cijenovna osjetljivost kupaca utječe na sklonost potrošača prema pretkupovnom traženju informacija. Cijena je najvažniji čimbenik kupnje za ove kupce, i stoga oni uglavnom izabiru za svoju kupnju diskontne i cash and carry prodavaonice. Međutim, kupci skloni prema pretkupovnom traženju informacija manje troše od ostalih kupaca. Analiza daje vrijedne implikacije za kreiranje maloprodajne strategije.
The purpose of this study was to examine the comparison behavior of grocery shoppers. The study aimed to identify major characteristics of comparison shoppers. The hypotheses were tested with data collected from consumer survey carried out in Croatia. Data was analyzed using ANOVA, regression and cross tabulation analysis. The findings indicate that price consciousness positively affected comparison shopping. Prices were the most important store patronage motive for comparison shoppers. Therefore, they tend to patronize primarily price-oriented stores. However, comparison shoppers spent less on grocery shopping than non-comparison shoppers. The analysis provides information useful for the design of retailing strategy.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:56
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/38176
Economic research - Ekonomska istraživanja
ISSN 1848-9664 (Online)
ISSN 1331-677X (Print)
Volume 21
Issue 3
 
Jezik eng
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/