Pojedinosti o zapisu

Odrednice visine uvjetnih nadnica nezaposlenih u Hrvatskoj

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Odrednice visine uvjetnih nadnica nezaposlenih u Hrvatskoj
The Determinants of Reservation Wages in Croatia
 
Autor Botrić, Valerija
 
Tema uvjetna nadnica
nezaposleni
Hrvatska
reservation wage
unemployed
Croatia
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis U ovom se radu analiziraju determinante visine uvjetnih nadnica nezaposlenih osoba u Hrvatskoj na temelju podataka Ankete o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku iz 2006. godine. Rezultati provedene analize pokazuju da bi nezaposleni u prosjeku prihvatili posao za nižu plaću od one koja prevladava na tržištu. Višu uvjetnu nadnicu imaju muškarci, obrazovanije osobe, te osobe koje žive u urbanoj sredini. Situacija na lokalnom tržištu rada također je povezana s visinom uvjetnih nadnica, pa tako viša lokalna stopa nezaposlenosti smanjuje njezinu visinu. Visina uvjetne nadnice povezana je i s trajanjem nezaposlenosti, pa dugotrajno nezaposlene osobe imaju u prosjeku nižu uvjetnu nadnicu. Analiza je provedena za mušku i žensku populaciju. Varijable koje pokazuju odstupanja u muškoj u odnosu na žensku populaciju odnose se na bračni status i stariju životnu dob.
This paper analyses reservation wage determinants in Croatia based on the data from the Croatian Bureau of Statistics' Labour Force Survey for the year 2006. The results indicate that the reservation wage is on average lower than the average net wage on the market. Furthermore, men, highly educated persons and those living in urban areas have a higher reservation wage. The local market situation influences the reservation wage; namely, the reservation wage is lower if the local unemployment rate is higher. Duration of unemployment is also negatively associated with a person's reservation wage, i.e. the reservation wage is lower if the duration of unemployment is longer. A separate analysis was conducted for the male and female subsample. Variables showing different results for male vs. female population were related to marital status and older population groups.
 
Datum 2009
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:54
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/32564
Privredna kretanja i ekonomska politika
ISSN 1847-7860 (Online)
ISSN 1330-187X (Print)
Volume 18
Issue 117
 
Jezik hrv
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess