Pojedinosti o zapisu

KOMPARATIVNE PREDNOSTI I IZVOZNA KONKURENTNOST HRVATSKE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov KOMPARATIVNE PREDNOSTI I IZVOZNA KONKURENTNOST HRVATSKE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
COMPARATIVE ADVANTAGES AND EXPORT COMPETITIVENESS OF THE CROATIAN MANUFACTURING INDUSTRY
 
Autor Buturac, Goran
 
Tema komparativne prednosti
izvozna konkurentnost
prerađivačka industrija
Hrvatska
comparative advantages
export competitiveness
manufacturing
Croatia
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Svrha je ovoga rada istražiti položaj hrvatske prerađivačke industrije u međunarodnoj razmjeni. Metodologija rada zasniva se na primjeni pokazatelja disperzije i koncentracije, komparativnih prednosti, specijalizacije u intraindustrijskoj razmjeni, horizontalne i vertikalne specijalizacije i izvozne konkurentnosti. Rad se sastoji od četiri dijela: uvoda, metodologije, empirijskih rezultata i zaključka. Najveći broj sektora prerađivačke industrije u Hrvatskoj nema izražene komparativne prednosti u međunarodnoj razmjeni. Analiza izvozne konkurentnosti pokazuje skromni rast izvozne konkurentnosti strojogradnje, stagnaciju kemijske industrije, oscilaciju brodogradnje i značajan pad konkurentnosti tekstilne i obućarske industrije.
The purpose of this paper is to explore the position of the Croatian manufacturing industry in international trade. The methodology of the paper is based on applying indicators of dispersion and concentration, comparative advantages, intra-industry trade specialization, horizontal and vertical specialization and export competitiveness. The paper consists of four parts: introduction, methodology, empirical results and conclusion. The greatest number of the sectors of manufacturing industry in Croatia does not have any comparative advantages in international trade. The analyses of export competitiveness shows a modest growth of export competitiveness of the engineering sector, the stagnation of chemical industry, the oscillation of shipbuilding industry and significant fall in the competitiveness of textile and clothing industry.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:55
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/38169
Economic research - Ekonomska istraživanja
ISSN 1848-9664 (Online)
ISSN 1331-677X (Print)
Volume 21
Issue 2
 
Jezik hrv
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju.
The Institute of Economics, Zagreb. Department for Macroeconomics and International Economics.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/