Pojedinosti o zapisu

Reflections on International Actors and the Making of Social Policy in Croatia

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Reflections on International Actors and the Making of Social Policy in Croatia
Promišljanja o međunarodnim akterima i stvaranju socijalne politike u Hrvatskoj
 
Autor Stubbs, Paul
 
Tema international actors
reform
Croatia
Europeanisation
međunarodni akteri
reforma
Hrvatska
europeizacija
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Sociologija.
SOCIAL SCIENCES. Sociology.
 
Opis Addressing the role of international actors in three pivotal moments in the development of social policy in post-independence Croatia, the article sees welfare reforms as complex interactive processes in which legacies and contexts matter. The mistrust created by an implicit social policy in the context of a new humanitarianism during the wars, compounded by the problems of externally driven reform projects, continue to limit changes in Croatia’s social welfare policies and practices. However, a delayed yet emergent Europeanisation, expressed in the Joint Memorandum on Social Inclusion, opens up four dialogic zones and potential alignments between EU thinking and Croatian realities: statistical, participatory, governance, and policy commitments and practice.
Baveći se ulogom međunarodnih aktera u tri ključna trenutka u razvoju socijalne politike u Hrvatskoj poslije stjecanja neovisnosti, ovaj članak poima socijalne reforme kao složene interaktivne procese u kojima su naslijeđa i konteksti bitni. Nepovjerenje koje je rezultat implicitne socijalne politike u kontekstu novog ratovima uvjetovanog humanitarizma tijekom ratova, još više produbljeno zbog problema vezanih uz projekte reforme kojima se upravlja izvana, i dalje ograničava promjene u hrvatskoj socijalnoj politici i praksi. Ipak, odgođena, ali sve više djelujuća europeizacija, izražena u Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju, otvara četiri područja dijaloga i moguće usklađivanje ideja Europske unije i hrvatske stvarnosti: statistika, participacija, vladavina, predanost politici i praksa.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:30
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/30378
Revija za socijalnu politiku
ISSN 1845-6014 (Online)
ISSN 1330-2965 (Print)
Volume 15
Issue 3
 
Jezik eng
 
Relacija info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.3935/rsp.v15i3.776
Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za tržište rada i socijalnu politiku.
The Institute of Economics, Zagreb. Department for Labor Markets and Social Policy.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess