Pojedinosti o zapisu

ASIMETRIČNE INFORMACIJE U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: PRELIMINARNI REZULTATI ANALIZE SUSTAVA JAVNOG DOPUNSKOG OSIGURANJA U HRVATSKOJ

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ASIMETRIČNE INFORMACIJE U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: PRELIMINARNI REZULTATI ANALIZE SUSTAVA JAVNOG DOPUNSKOG OSIGURANJA U HRVATSKOJ
ASYMETRIC INFORMATION IN HEALTH INSURANCE: SOME PRELIMINARY EVIDENCE FROM THE CROATIAN STATE-ADMINISTERED SUPPLEMENTAL PLAN
 
Autor Vukina, Tomislav
Nestić, Danijel
 
Tema zdravstveno osiguranje
negativna selekcija
moralni hazard
health insurance
adverse selection
moral hazard
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Koristeći se jednostavnim mikroekonometrijskim testovima, u radu se analiziraju problemi moralnog hazarda i negativne selekcije u sustavu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj. Iako su rezultati preliminarnog karaktera, oni upućuju na zaključak o statistički značajnom prisustvu oba problema u sustavu zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj, doduše s različitim stupnjem negativnog učinka na njegovo funkcioniranje. Rezultati se potom koriste u izradi nacrta nekoliko preporuka za reformu sustava zdravstvenog osiguranja. Koristeći se jednostavnim mikroekonometrijskim testovima, u radu se analiziraju problemi moralnog hazarda i negativne selekcije u sustavu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj. Iako su rezultati preliminarnog karaktera, oni upućuju na zaključak o statistički značajnom prisustvu oba problema u sustavu zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj, doduše s različitim stupnjem negativnog učinka na njegovo funkcioniranje. Rezultati se potom koriste u izradi nacrta nekoliko preporuka za reformu sustava zdravstvenog osiguranja.
In this paper, we conduct simple micro-level econometric tests for the presence of the moral hazard and adverse selection manifestations in the Croatian supplemental health insurance program. Despite the fact that the obtained results are rather preliminary, they seem to be indicating the statistically significant presence of both adverse selection and moral hazard types of problems with various degrees of difficulty that they actually cause to the functioning of the Croatian health insurance system. The obtained results are then used to outline several policy recommendations in the realm of health insurance reform.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:35
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/25947
Privredna kretanja i ekonomska politika
ISSN 1847-7860 (Online)
ISSN 1330-187X (Print)
Volume 18
Issue 115
 
Jezik hrv
eng
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess