Pojedinosti o zapisu

HRVATSKA TRANZICIJSKA KONVERGENCIJA

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov HRVATSKA TRANZICIJSKA KONVERGENCIJA
CROATIA’S TRANSITIONAL CONVERGENCE
 
Autor Radošević, Dubravko
Zdunić, Stjepan
 
Tema nacionalna ekonomija
tranzicijska konvergencija
intervalutarni tečaj
stopa rasta
dvostruki deficit
vanjski bruto dug
finalna potrošnja
nadnice
apsorpcijski mehanizam
National economy
transitional convergence
currency exchange rate
rate of growth
double deficit
bruto foreign debt
final consumption
wages
absorptional mechanism
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Autori u ovoj studiji problematiziraju hrvatsku tranzicijsku konvergenciju povezano s usporedivim Srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. Polazeći od modela nacionalne ekonomije šezdesetih godina 20. stoljeća, analiziraju obilježja i učinke procesa konvergencije po ključnim makroekonomskim varijablama. Na toj osnovi promišljaju međusobnu uvjetovanost nacionalnih ekonomskih politika s politikom Europske Unije.
The authors discuss Croatia’s transitional convergence related to the comparable transitional countries in middle Europe. Starting with the Model of the national economy from the 1960-ies, they analyze the characteristics and effects of the convergence process according to the key macroeconomic variables. On this basis they discuss the reciprocal conditionality between national economic policies and the economic policy of the EU.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:17
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/19417
Ekonomski pregled
ISSN 1848-9494 (Online)
ISSN 0424-7558 (Print)
Volume 58
Issue 12
 
Jezik hrv
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju.
The Institute of Economics, Zagreb. Department for Macroeconomics and International Economics.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/