Pojedinosti o zapisu

Akne u odrasloj dobi

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Akne u odrasloj dobi
Adult acne
 
Autor Gmaz, Helena
 
Tema akne u odrasloj dobi
etiopatogeneza
liječenje
adult acne
etiopathogenesis
therapy
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Dermatovenerologija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Dermatovenerology.
 
Opis Acne vulgaris je multifaktorijalna dermatoza složene patogeneze koja zahvaća pilosebacealnu jedinicu. Jedna je od najčešćih kožnih bolesti općenito. Čimbenici koji sudjeluju u nastanku bolesti su brojni poput nasljeđa, hormona i bakterija. Najčešće se pojavljuje na licu, a nešto rjeđe zahvaća područje vrata, ramena, leđa i sternalne regije. Acne vulgaris se javlja u 80-85% adolescenata i mlađih odraslih osoba te bolest prosječno traje 5 godina. Donedavno je smatrana bolešću rezerviranom samo za adolescentnu populaciju, međutim, bilježi se porast incidencije akne u odrasloj dobi, posebice u žena. Dob od 25 godina uzima se kao granična dob nakon koje se akne definira kao akne u odrasloj dobi. U mnogim slučajevima akne u odrasloj dobi nastavak je bolesti još iz doba adolescencije, a može se raditi i o relapsu bolesti ili prvom pojavljivanju akne nakon 25. godine. Akne u odrasloj dobi češće se pojavljuje u žena, a klinička slika se razvija postupno i po ozbiljnosti je blaga ili umjerena. Najčešće se prezentira upalnim promjenama – papulama, pustulama i upalnim čvorovima koji se uglavnom nalaze na koži donjeg dijela brade te uzduž linije donje čeljusti i na vratu. Kao etiološki čimbenici u nastanku akne u odrasloj dobi spominju se hormoni, menstrualni ciklus, nasljeđe, lijekovi, ultraljubičasto zračenje, klima, stres, pušenje i prehrana. Liječenje akne u odrasloj dobi predstavlja pravi izazov i zahtjeva dugoročnu terapiju održavanja. Akne u odrasloj dobi može imati izrazito negativan psihosocijalni utjecaj na oboljeloga, djelujući na njegovo samopouzdanje te na taj način indirektno utječe na emocionalni, obiteljski i poslovni život oboljele osobe.
Acne vulgaris is a multifactorial dermatosis with complex pathogenesis that affects the pilosebaceous unit. It is one of the most common skin diseases in general. The factors involved in the occurrence of the disease are numerous, such as genetics, hormones and bacteria. It most often occurs on the face, and less frequently affects the neck, shoulders, back and sternal region. Acne vulgaris affects 80-85% of adolescents and young adults and an average duration of the disease is five years. Acne was, until recently, considered as a disease reserved for an adolescent population. However, there is an increase in the incidence of acne in adulthood, especially in women. The age limit for the definition of acne in adulthood is 25 years. In many cases, acne in adulthood is a continuation of the disease from the adolescence, but there can also be a relapse or the first appearance of acne after 25. Acne more often appears in women in adult life, a clinical picture develops gradually and the severity is mild or moderate. The most common clinical presentation are inflammatory lesions - papules, pustules and inflammatory nodules, which are mostly found on the lower part of the chin and along the lines of the jaw and the neck. It is assumed that etiological factors in the development of acne in adulthood include the influence of hormones, the menstrual cycle, genetics, drugs, ultraviolet radiation, climate, stress, smoking and diet. The treatment of acne in adulthood presents a real challenge and requires long-term maintenance therapy. Acne in adults can have extremely negative psychosocial impact on the affected person, acting on his or her confidence, and thus indirectly affects patient's emotional, family and business life.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA DERMATOVENEROLOGIJU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Dermatology.
 
Suradnik Bukvić Mokos, Zrinka
 
Datum 2016-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1293
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess