Pojedinosti o zapisu

Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu : Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu : Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu
Immediate reality as a source of ecological experiences and awareness of children about the environment : Immediate reality as a source of ecological experiences and awareness of children about the environment
 
Autor Mirović, Kristina
 
Tema odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
neposredna stvarnost
odgajatelji
otvoreni prostori
odgojno-obrazovne ustanove
education for sustainable development
immediate reality
kindergarten educators
open spaces
educational institutions
INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline).
INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines).
 
Opis Kontakt djece s prostorom i prirodom u kojoj odrastaju pretpostavka su zdravog rasta i razvoja, kao i preduvjet razvoja senzibilnosti djece prema okolišu i održivom razvoju. Radom se želi odgovoriti na pitanja u kojoj mjeri i na koji način su djeca u doticaju s neposrednom stvarnošću kao izvorom iskustva i spoznaja o okolišu. Provedeno je istraživanje prakse rada odgajatelja u poticanju i provođenju neposrednih iskustava kao izvora ekoloških iskustava i spoznaja djece o okolišu (direktni kontakt s prirodom, izleti, obiteljski izlasci, vrtićki izlasci, aktivnosti na otvorenim prostorima). Istraživanje je provedeno u Dječjem vrtiću „Cvrčak“ u Virovitici te u CPO-u „Potok“ u Rijeci. Rezultati istraživanja ukazuju na procjenu odgajatelja da djeca u osrednjoj mjeri provode vrijeme u neposrednom kontaktu s prirodom. Oblik rada koji se najčešće koristi je slobodna aktivnost na vanjskim prostorima ustanova, dok su odgajatelji procijenili kako je oprema na vanjskom prostoru vrtića dostatno učinkovita.
Children' contacts with space and nature in which they grown, present assumptions’ for healthy grow and development, as well as children's sensibility for environment and sustainable development. The sole purpose of this work is to answer the questions to what extent and in what manner are children in contact with immediate reality as a source of experiences and cognitions about the environment. A research has been carried out based on the practice of educators in encouraging and conducting immediate experiences as a source of environmental experiences and awareness of children about the environment (direct contact with nature, excursions, family outings, kindergarten outings, outdoor activities). The research has been carried out in Kindergarten“Cvrčak“in the city of Virovitica, and CPO “Potok“ in Rijeka. The results of the research point out on the assessment of kindergarten educators that the children spend their time in nature to a mediocre extent. The most commonly used form of exercise is the one involving free activities on outdoor premises, while the educators estimated the effectiveness of outdoor equipment as effective.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka.
 
Suradnik Anđić, Dunja
 
Datum 2018-05-25
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:232
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:523742
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess