Pojedinosti o zapisu

ULOGA IZVOZA U STRATEGIJI PODUZEĆA NA PRIMJERU SPAČVA D.D. VINKOVCI

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ULOGA IZVOZA U STRATEGIJI PODUZEĆA NA PRIMJERU SPAČVA D.D. VINKOVCI
THE ROLE OF EXPORT IN THE STRATEGY OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF SPAČVA D.D. VINKOVCI
 
Autor Ćenan, Dražen
 
Tema Međunarodno poslovanje
vanjska trgovina
uloga izvoza u strategiji poduzeća
inozemna tržišta
poslovi izvoza
International business
foreign trade
export role in enterprise strategy
foreign markets
export jobs
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Tema ovoga diplomskog rada je opisati početke nastanka međunarodne trgovine, kao i utjecaj međunarodne trgovine i njenu važnost za Republiku Hrvatsku i lokalnu zajednicu. Poseban naglasak biti će na izvozu kao strategiji poduzeća i to na primjeru Spačva d.d. Vinkovci. Cilj diplomskog rada je pružiti uvid u prednosti poduzeća koji izvoze, kao i njihovu ulogu za razvitak gospodarstva države u kojoj se nalaze. U ovom diplomskom radu biti će opisani glavni izvoznici Republike Hrvatske, odnosno koji su koraci potrebni kako bi se izašlo na vanjska tržišta, a kao primjer će biti pojašnjen izvoz tvrtke Spačva d.d. Vinkovci. Na modelu SWOT matrice analizirati će se snage, slabosti, prilike i prijetnje, predmetne izvozno orijentirane tvrtke.
Kraj rada daje zaključno razmatranje i preporuke za mogući budući razvitak tvrtke Spačva d.d. Vinkovci.
The topic of this graduate thesis is to describe the beginnings of international trade as well as the influence of international trade and its importance for the Republic of Croatia and the local community. Special emphasis will be on exporting as a company strategy, for example Spačva d.d. Vinkovci. The aim of the graduate thesis is to provide an insight into the benefits of the exporting enterprise as well as their role in the development of the economy of the country in which they are located. The main exporters of the Republic of Croatia will be described in this graduate paper, ie what steps are needed to get to the outside market, and as an example will be explained the export of Spačva d.d. Vinkovci. The SWOT matrix model will analyze the strengths, weaknesses of opportunities and threats of the export-oriented business concerned.
The end of the paper gives concluding considerations and recommendations for possible future development of Spačva d.d. Vinkovci.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Društveni odjel.
Polytehnic in Pozega. Social department.
 
Suradnik Soukup, Domagoj
 
Datum 2018-05-25
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:919
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:570892
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:919/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess