Pojedinosti o zapisu

PRAĆENJE KVALITETE BRAŠNA ZA PROIZVODNU PURPUR KRUHA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov PRAĆENJE KVALITETE BRAŠNA ZA PROIZVODNU PURPUR KRUHA
MONITORING QUALITY FLOUR FOR PRODUCING BREAD PURPUR
 
Autor Draksler, Marija
 
Tema brašno
purpur pšenica
purpur kruh
antocijani.
Flour
wheat purpur
purplebread
anthocyanins
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology.
 
Opis radu je praćena kvaliteta brašna za proizvodnju purpur kruha. Pod brašnom se u uţem smislu podrazumijevaju proizvodi dobiveni mljevenjem i prosijavanjem ţitarica pšenice, raţi, ječma, zobi, kukuruza, i dr. Povećanjem stupnja izmeljavanja povećava se količina pepela, proteina, masti, enzima, vitamina i sirovih vlakana, a smanjuje količina škroba u brašnu. Brašno se po kemijskom sastavu sastoji od organskih tvari: proteina, masti, škroba, topljivih šećera, celuloze, vitamin i enzima, neorganske tvari, vode i mineralnih tvari. Proizvodnja purpur kruha nastaje od stare i rijetke, malo poznatog tipa purpur pšenice. Sama po sebi vrlo je specifična zbog svoje purpurne (ljubičaste) boje, što odreĎuje i sam naziv kruha. Purpurnu boju daju prisutni antocijani, prirodni pigmenti otopljeni u staničnom soku, vakuolama i epidermalnom tkivu biljaka.
In this paper the quality of flour has been followed for the production of purpur bread. Flour in the narrower sense include products obtained by grinding and sowing grain of wheat, rye, barley, oats, maize, etc. By increasing the rate of melting, the amount of ashes, protein, fat, enzymes, vitamins and raw fibers increases and reduces the amount starch in flour. The flour based on the chemical composition consists of organic substances: protein, fat, starch, soluble sugars, cellulose, vitamin and enzymes, inorganic substances, water and mineral substances. The production of purpur bread comes from the old and rare, little - known pur - wheat type. It is very specific in itself because of its purple (purple) color, which determines the ver name of bread itself. The purple color gives the present anthocyanins, natural pigments dissolved in cellular juice, vacuoles, and epidermal tissue of the plant.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Poljoprivredni odjel.
Polytehnic in Pozega. Biotechnical department.
 
Suradnik Škrabal, Svjetlana
 
Datum 2018-05-25
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:920
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:985463
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:920/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess