Pojedinosti o zapisu

PRAĆENJE UDJELA MASTI U PROIZVODNJI ČOKOLADE

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov PRAĆENJE UDJELA MASTI U PROIZVODNJI ČOKOLADE
MONITORING FAT CONTENT IN CHOCOLATE PRODUCTION
 
Autor Prevendar, Tin
 
Tema čokolada
mast
chocolate
fat
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology.
 
Opis Tema ovog završnog rada je praćenje udjela masti u različitim čokoladama. Analiza se provodila na šest različitih uzorka čokolade. Rezultati koji su dobiveni uspoređeni su s podacima za udio masti koji je deklariran na nutritivnoj tablici za svaku pojedinu čokoladu. Usporedbom rezultata došlo se do zaključka da su udjeli masti navedeni za svaki proizvod u skladu s analitički određenim vrijednostima.
Topic of this final paper is monitoring of fat ratio in various chocolates. Analysis was conducted on six different samples of chocolate. Given results were compared with the declared data for fat on the nutrition facts table for each chocolate. Comparing the results we have come to a conclusion that declared fat ratio in the analyzed chocolate was in compliance with given data.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Poljoprivredni odjel.
Polytehnic in Pozega. Biotechnical department.
 
Suradnik Škrabal, Svjetlana
 
Datum 2018-05-25
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:921
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:163314
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:921/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess