Pojedinosti o zapisu

ZNAČAJ BALANCED SCORECARDA ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM SREDSTVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ZNAČAJ BALANCED SCORECARDA ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM SREDSTVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
IMPORTANCE OF BANACED SCORECARD FOR BUDGETARY USER’S FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT
 
Autor Budimir, Verica
Letinić, Svjetlana
Pandžić, Tatjana
 
Tema proračunski korisnici, upravljanje, Balanced Scorecard
budgetary users, management, Balanced Scorecard
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
 
Opis U radu se analiziraju slabosti upravljačkih sustava proračunskih korisnika
Hrvatske. Za donošenje kvalitetnih i učinkovitih poslovnih odluka, kao i uspješno
upravljanje financijskim sredstvima proračunskih korisnika, potrebno je uspostaviti
kvalitetan upravljački sustav koji pruža cjelovite i kvalitetne financijske i nefinancijske
informacije. Autori kao odgovor na uočene slabosti predlažu Balanced Scorecard
model upravljanja. Analiza prednosti primjene BSC modela u upravljanju
poslovanjem proračunskih korisnika upućuje na zaključak da navedeni model
unaprjeđuje upravljanje ograničenim proračunskim financijskim sredstvima.
This paper analyzes the weaknesses of the Croatian budgetary user’s
management systems. For making high-quality and effective business decisions, as
well as the successful management of budgetary user’s financial resources, it is
necessary to establish a quality management system that provides a comprehensive
and high-quality financial and non-financial information. Authors, as response to
perceived weaknesses, propose a Balanced Scorecard management model. Analysis of
the advantages of using the BSC model in managing the budgetary user’s operations
suggests that this model improves the management of limited budgetary funds.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:928
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:167134
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:928/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/