Pojedinosti o zapisu

MORALNOST POREZNIH OBVEZNIKA I POREZNA UTAJA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov MORALNOST POREZNIH OBVEZNIKA I POREZNA UTAJA
MORALITY OF TAX PAYERS AND TAX EVASION
 
Autor Letinić, Svjetlana
Budimir, Verica
Župan, Mario
 
Tema porezni moral (kultura), porezna evazija
tax morality (culture), tax evasion
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
 
Opis Moralnost čovjeka podrazumijeva njegovo postupanje, u svim životnim
situacijama, prema odgovarajućim normama ili navikama. Čovjek treba imati
moralnu odgovornost prema drugom čovjeku ali i prema zajednici u kojoj živi.
Moralna odgovornost za poreznog obveznika je platiti državi porez. Ukoliko porezni
obveznik to, svjesno, ne učini, postupa protivno zakonskim odredbama i sudionik je
porezne utaje. Porezna utaja predstavlja povećanje ekonomske koristi za pojedinca, a
gubitak za cijelu zajednicu. Gubitak se ogleda u smanjenju mogućnosti financiranja
javnih potreba te povećanju poreznog pritiska koji rezultira gospodarskom
neaktivnošću. Borba protiv porezne utaje zahtjeva kontinuirane i učinkovite mjere na
nacionalnoj ali i globalnoj razini.
Human morality understood his actions in all life situations, according to
the specific norms or habits. Human have moral responsibility to other humans, but
also to his life in community. Moral responsibility of taxpayer is a state tax payment.
If taxpayer knowingly fails to do so, he acts contrary to the statutory provisions,
participating in tax evasion. Tax evasion represents growth of individual economic
value, but loss for the whole community. Loss is reflected to the smaller capabilities
of public needs financing and increase of tax pressure, which results with the
economic inactivity. Battle against tax evasion demand continuous and efficient
measures on national, but also on a global level.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:932
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:311712
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:932/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/