Pojedinosti o zapisu

MODELI SURADNJE ZNANOSTI I GOSPODARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov MODELI SURADNJE ZNANOSTI I GOSPODARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
MODELS OF SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA
 
Autor Jeleč Raguž, Mirjana
 
Tema znanost, gospodarstvo, modeli suradnje, Republika Hrvatska
science, economy, collaboration models, the Republic of Croatia
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Ovaj rad ima za cilj istražiti hrvatske modele realizacije partnerstva i
suradnje između znanstvenog i gospodarskog sektora. Empirijsko istraživanje za
potrebe izrade rada provedeno je u Republici Hrvatskoj na uzorcima sastavljenima od
vodećih hrvatskih tvrtki te hrvatskih visokih učilišta. Rezultati istraživanja ukazuju na
to da interakcija navedenih subjekata nije na zadovoljavajućoj razini te da se najviše
koriste rutinski modeli suradnje, odnosno oni koji nisu usmjereni povećanju
inovativnosti gospodarskog sektora. Iz toga se može zaključiti kako su u Republici
Hrvatskoj potrebni daljnji napori u smislu poticanja onih modela suradnje koji dovede
do razvoja inovativnosti svih subjekata u sustavu.
This paper aims to research Croatian models of collaboration between
scientific and economic sectors. The empirical research for the purposes of this paper
was conducted in the Republic of Croatia on both samples, Croatian companies and
higher education institutions. Research results indicate that the mentioned interaction
is not at a satisfactory level and that the most common used models of cooperation are
those that are not aimed to increase innovativeness of the economic sector.
Consequently, it can be concluded that in Croatia further efforts are necessary in terms
of encouraging those models of collaboration which lead to the development of
innovativeness of all entities in the system.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:931
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:341727
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:931/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/