Pojedinosti o zapisu

ZNAČENJE INTERNE REVIZIJE ZA USPJEŠNOST POSLOVANJA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ZNAČENJE INTERNE REVIZIJE ZA USPJEŠNOST POSLOVANJA
MEANING OF INTERNAL AUDIT FOR BUSINESS PERFORMANCE
 
Autor Mahaček, Dubravka
Župan, Mario
Bilek, Vladimir
 
Tema revizija, odlučivanje, organizacija, poslovanje
audits, decision making, organization, business.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
 
Opis Interna revizija se organizira unutar poslovnog subjekta, a usmjerena je na
ispitivanje i ocjenu cjelokupnog poslovanja. Služi kao instrument poslovnog
odlučivanja na način da pomaže menadžmentu u donošenju odluka. Zadaća interne
revizije je i u sprječavanju i otkrivanju pogrešaka i prijevara u poslovanju. Interna
revizija je neovisna u funkciji ispitivanja, prosuđivanja i ocjenjivanja. Organizira se
kao pomoć i podrška menadžmentu i subjektu u cjelini pa ima savjetodavnu ulogu. U
radu se daje prikaz uloge i značenja interne revizije, te se navodi zakonska osnova za
njeno ustrojavanje.
Internal audit is organized inside business subject to test and evaluate the
overall business. It serves like an instrument of business decision making on a way to
support management decisions. Further task of internal audit is errors and fraud
prevention and detection in business. Internal audit is independent in testing,
evaluation and judgment functions. It is organized as a help and support to
management and the subject as a whole, so it has an advisory role. This paper shows
the role and the meaning of internal audit and it is stated legislation for its adoption.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:933
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:977843
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:933/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/