Pojedinosti o zapisu

REGIONALNI RAZVOJ HRVATSKE U SKLOPU KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE U FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2014.-2020.

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov REGIONALNI RAZVOJ HRVATSKE U SKLOPU KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE U FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2014.-2020.
REGIONAL DEVELOPMENT OF CROATIANWITHIN COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN FINANCIAL PERSPECTIVE 2014TH TO 2020TH
 
Autor MARINAC, Antun
DEVCIC, Anton
RAGUZ, Vjekoslav
 
Tema Europska unija, europski fondovi, kohezijska politika, regionalne razlike, regionalni razvoj.
The European Union, European funds, cohesion policy, regional differences, regional development.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Rad analizira utjecaj kohezijske politike Europske unije na regionalni
razvoj Republike Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014.-2020. godine. Republika
Hrvatska kao članica Europske unije preuzela je odgovornost za provedbu ciljeva
Europske unije kao podijeljenu nadležnost između država članica i Unije. Osim toga
Republika Hrvatska uskladila je zakonodavstvo u području regionalne politike s
europskom pravnom stečevinom. To se manifestira i na djelotvorno korištenje
europskih proračunskih sredstava za regionalni razvoj.
The paper analyzed the impact of cohesion policy on regional development
in the Croatian financial perspective 2014th to 2020th year. The Republic of Croatia
as a member of the European Union assumed responsibility for implementing the
objectives of the European Union as a shared competence between the Member
States and the Union. Additionally Republic of Croatia has aligned its legislation on
regional policy with the acquis communautair. It manifests itself on the effective use
of EU budget funds for regional development.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:934
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:862218
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:934/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/