Pojedinosti o zapisu

UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA NA KAKVOĆU VINA SYRAH

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA NA KAKVOĆU VINA SYRAH
INFLUENCE OF DIFFERENT TEHNOLOGICAL PROCESSES DURING FERMENTATION ON WINE QUALITY OF SYRAH
 
Autor MESIC, Josip
OBRADOVIC, Valentina
SVITLICA, Brankica
MESIC, Luka
 
Tema Syrah, maceracija, Vinogorje Kutjevo
Syrah, maceration, Vineyard Kutjevo
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Poljoprivreda (agronomija). Vinogradarstvo i vinarstvo.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Agronomy. Viticulture and Enology.
 
Opis Syrah (Vitis vinifera L.) je kultivar toplijih područja. U vinogorju Kutjevo
uzgaja se unazad nekoliko godina iako klimatski uvjeti u pravilu nisu idealni za ovaj
kultivar. Cilj rada je bio prikazati kako različitim tehnološkim postupcima tijekom
vinifikacije i proizvodnjom različitih stilova vina možemo postići optimalnu kakvoću
vina. Istraživanje je provedeno na tri različita uzorka ovisno o trajanju i tipu
maceracije. Prvi uzorak dobiven je nakon maceracije od 24 sata, pri čemu je odvojen
samotok, a ostatak masulja je ostavljen na maceraciji narednih 15 dana, kod trećeg
uzorka maceracija je trajala 15 dana bez odvajanja samotoka.
Syrah (Vitis vinifera L.) cultivar warmer areas. In Kutjevo vineyards are
grown in the last few years, although climatic conditions are usually not ideal for this
cultivar. The aim was to show how different technological processes during
vinification and production of various styles of wine we can achieve optimum quality
wines. The study was conducted on three different samples depending on the duration
and type of maceration. The first sample was obtained after maceration of 24 hours,
wherein the separate dripping, and the rest of the mash is left for maceration for the
next 15 days, a third sample maceration lasted 15 days without separation of the
honeycomb.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:936
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:202222
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:936/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/