Pojedinosti o zapisu

ADEKVATNOST NAČELA GENETIČKOG INŽENJERINGA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ADEKVATNOST NAČELA GENETIČKOG INŽENJERINGA
THE ADEQUACY OF THE PRINCIPLES OF GENETIC ENGINEERING
 
Autor MEZAK STASTNY, Mirela
 
Tema politika genetičkog inženjeringa, načela genetičkog inženjeringa, načelo supsidijarnosti
politics of genetic engineering, principles of genetic engineering, the principle of subsidiarity
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo.
SOCIAL SCIENCES. Law.
 
Opis U radu su proučena načela u politici genetičkog inženjeringa. Načela su
sadržana u matičnoj uredbi, Uredbi (EC) br. 178/2002, po pitanju propisa o hrani.
Učinjena je detaljna raščlamba svakog od propisanih načela. Osim pojedinačne
raščlambe, na kraju se kritički pristupa navedenim načelima kako bi se analizirala
iscrpnost djelovanja navedenih, odnosno potreba mijenjanja tekućih ili uvođenja
novih načela.
The paper studied the principles of politics of genetic engineering. The
principles contained in the system, Regulation (EC) no. 178/2002, in terms of food
regulations. We performed a detailed analysis of each of the prescribed principles. In
addition to individual analysis, at the end of a critical approach to the principles set
out to analyze the exhaustive effects of the above, or need to change the current or
the introduction of new principles.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:937
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:635230
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:937/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/