Pojedinosti o zapisu

SEKTORSKA ANALIZA KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov SEKTORSKA ANALIZA KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
THE SECTORAL ANALYSIS OF THE USE OF GRANTS FROM EU FUNDS
 
Autor POTNIK GALIC, Katarina
GRGACEVIC, Matej
 
Tema Sektorska alokacija sredstava iz fondova Europske Unije, pretpristupni fondovi, CARDS, PHARE, SAPARD, IPA, IPARD
The sectoral allocation of EU funds, pre-accession funds, CARDS, PHARE, SAPARD, IPA, IPARD
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Ovaj članak analizira i istražuje sektorsku alokaciju sredstava iz fondova
EU u Republici Hrvatskoj. Naime, bespovratna sredstva iz EU fondova bila su
uglavnom namijenjena državnim i javnim institucijama te udrugama, a manjim
dijelom sektoru privrede. U tom kontekstu, cilj je ovog rada prikazati rezultate
sektorske analize iskorištenosti EU fondova stavljajući naglasak na privrednih sektor
i udio kapitalnih investicija u ukupnim investicijama koje su financirane iz
pretpristupnih fondova Europske unije
This paper analyzes and explores the allocation of EU funds in the
Republic of Croatia. The grants from the EU funds were mainly focused on
government and public institutions and associations, while the proportion of funds
that are focused on corporate sector are not at sufficient level. In this context, the aim
of this paper is to present the results of the sectoral analysis of the use of EU fund.
The emphasis is on the corporate sector and the share of capital investment in total
investment financed from pre-accession funds of the European Union.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:939
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:341764
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:939/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/