Pojedinosti o zapisu

Digitalni repozitorij Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Digitalni repozitorij Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku
Digital Repository of the Department of Information Science of the Faculty of Philosophy in Osijek
 
Autor Horvat, Filip
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Informacijski sustavi i informatologija.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Information Systems and Information Science.
Digitalni repozitoriji
OZIZ repozitorij
institucijski repozitoriji
Fedora Commons
 
Opis U radu je dan prikaz digitalnih repozitorija s posebnim osvrtom na institucijske repozitorije. Razmotrena su najčešća programska rješenja za izgradnju repozitorija te izloženi primjeri dobre prakse digitalnih repozitorija u Hrvatskoj i u svijetu. Digitalni repozitorij Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku (OZIZ repozitorij) uspostavljen je zajedničkim radom profesora i studenata Odsjeka. U radu je dan pregled svih razvojnih faza OZIZ repozitorija s opisom poslova vezanih uz njegovu uspostavu, a na kraju rada se govori i o njegovom budućem razvoju. OZIZ repozitorij služi kao platforma za objavu digitalnih sadržaja nastalih u radu Odsjeka (digitalne verzije diplomskih i završnih radova, obrazovni sadržaji, radovi s konferencija i sl.). Uspostava i implementacija repozitorija započela je 2007. godine, a cjelokupni razvoj može se podijeliti na tri faze: (i) odabir i uspostava programskog rješenja, (ii) daljnji razvoj na uspostavi stabilnog programskog rješenja i dodatnih funkcija repozitorija putem studentskih pilot projekata na testnom serveru i (iii) konačna implementacija rješenja iz pilot projekata u OZIZ repozitorij. Kao programska rješenja za OZIZ repozitorij koriste se Fedora Commons i Fez.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Faletar Tanacković, Sanjica
Bosančić, Boris
 
Datum 2011-06-06
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2929
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:027243
https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2929/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess