Pojedinosti o zapisu

Josip Vončina u povijesti hrvatskoga književnoga jezika : Diplomski rad

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Josip Vončina u povijesti hrvatskoga književnoga jezika : Diplomski rad
 
Autor Ćosić, Barbara
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology.
Josip Vončina
ozaljski književno-jezični krug
hrvatska latinica
jezična standardizacija
 
Opis U ovome je radu u središtu zanimanja akademik Josip Vončina i njegov nezaobilazan prilog hrvatskoj književnoj i jezičnoj znanosti. Istaknuti hrvatski filolog, dijalektolog i povjesničar hrvatskoga jezika je na svojstven i prepoznatljiv način pristupao složenoj građi hrvatske književnojezične povijesti te je svojim rezultatima istraživanja zauzeo jedno od vodećih mjesta u poznavanju hrvatske jezične prošlosti. U prvome su planu njegovi znanstveni i predmetni interesi kojima je obilježio povijest hrvatskoga jezika počevši od proučavanja ozaljskoga književno-jezičnoga kruga, njegovih predstavnika i jezika kojime su pisali, preko razvoja hrvatske latinice i stvaranja latinične grafije kojom se i danas služimo, pa sve do slavonskih pisaca i njihove važne uloge u hrvatskoj jezičnoj standardizaciji. Rad je popraćen i podacima o školovanju i akademskome napredovanju Josipa Vončine, te njegovu priređivačkome rad u Stoljećima hrvatske književnosti gdje će zauvijek ostati upamćen kao zaštitnik i očuvatelj hrvatskoga jezičnoga blaga. Bit će naravno i riječi o drugim Vončininim književnim i jezikoslovnim temama kojima je obilježio hrvatsko jezikoslovlje kao što su: leksikografski rad Ivana Belostenca i Ardelija Della Belle, pronalaženje tekstoloških rješenja za tropismeni i tronarječni pisani jezik hrvatski u rasponu od njegova prvoga pisanoga spomenika do današnjih dana, korijeni Krležina Kerempuha i hrvatska jezična tradicija, te nastanak hrestomatije hrvatskih tekstova od 15. stoljeća do početka 19. stoljeća gdje je tekstove interpretirao na grafijskoj, jezičnoj i lingvostilističkoj razini. U ovome radu sažeto su prikazane glavne značajke i smjernice života i rada akademika Josipa Vončine pri čemu se spominju najvažnija djela koja su nastala iz pera ovoga jezikoslovnoga genija. Donosi se i popis relevantne literature o analiziranoj tematici.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
 
Suradnik Kolenić, Ljiljana
 
Datum 2011-11-23
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2951
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:397681
https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2951/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess