Pojedinosti o zapisu

Komparativna analiza "Gospođice" Ive Andrića i "Rute Tannenbaum" Miljenka Jergovića : Diplomski rad

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Komparativna analiza "Gospođice" Ive Andrića i "Rute Tannenbaum" Miljenka Jergovića : Diplomski rad
 
Autor Čmarec, Melita
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies.
strukturalizam
marksizam
feminizam
arhetip
romani.
 
Opis U ovom su radu komparativnom analitičkom metodom predstavljena dva romaneskna projekta, Gospođica Ive Andrića i Ruta Tannenbaum Miljenka Jergovića. Spomenute se romaneskne strukture analiziraju u odnosu na četiri književno-teorijska pristupa, a to su strukturalistički, marksistički, feministički i arhetipski. Rad je strukturiran tako da je prvo prikazan razvojni put književnih teorija, njihovi predstavnici i značajke. Nakon toga slijedi prikaz biografskih i bibliografskih podataka dvaju hrvatsko-bosanskih pisaca i stvaratelja spomenutih romana. Glavni dio rada usmjeren je upravo na primjenu značajki četiriju književnih teorija u književnim djelima. Prvo se istražuju značajke strukturalističkog pristupa, zatim marksističkog, feminističkog i na kraju arhetipskog. Istraživanje pokazuje da su romani zanimljiva podloga za njihovu potvrdu. Tako se na osnovi strukturalističkog pristupa uočava bogatstvo ciljeva, akcija i reakcija romanesknih likova, a binarne opozicije pokazuju sve oprečnosti različitih civilizacija i njihovih životnih putova. Marksističkim pristupom spoznaje se sociološka, ekonomska, ideološka i kulturna komponenta književnih svjetova uobličenih u romane. Te komponente upotpunjuju oslikavanje likova jer su predispozicija za razumijevanje njihovih stavova prema svim životnim kategorijama. Feminističkim je pristupom detektiran odnos prema ženskom spolu, manjinama i nacionalno drugačijim likovima, a posljednjim arhetipskim pristupom osvjetljava se galerija različitih romanesknih likova čije osobine odgovaraju značajkama pojedinog arhetipskog oblika. Svaki se roman, u odnosu na spomenute književne teorije, analizira zasebno, a zatim se provodi komparativna analiza obaju romana. Tom je analizom utvrđeno mnogo sličnosti među književnim djelima, a stanovite su razlike posljedica različitih povijesnih razdoblja i vremena, različitih civilizacija, njihovih ideologija i kulturnih elemenata, težnji romanesknih likova, a najprije različitih ciljeva stvaratelja tih romana.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
 
Suradnik Nikčević, Milorad
 
Datum 2011-09-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2957
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:214189
https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2957/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess