Pojedinosti o zapisu

Biopsija koštane srži u bolesnika s mijeloproliferativnim bolestima

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Biopsija koštane srži u bolesnika s mijeloproliferativnim bolestima
 
Autor Jandrlić, Ana
 
Tema Mijeloproliferativne neoplazme
Kronična mijeloična leukemija
Policitemija vera
Esencijalna trombocitemija
Primarna mijelofibroza
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Patologija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Pathology.
 
Opis Kronične mijeloproliferativne neoplazme su klonalni poremećaji matične krvotvorne stanice. Kod bolesnika oboljelih od mijeloproliferativne neoplazme uočava se pojačano stvaranje i nakupljanje velikog broja krvnih stanica u koštanoj srži i perifernoj krvi. Podijeljene su u četiri skupine: kronična mijeloična leukemija, policitemija vera, esencijalna trombocitemija te primarna mijelofibroza. Kronična mijeloična leukemija je bolest u kojoj matična stanica u koštanoj srži postane maligna te proizvodi veliki broj nenormalnih granulocita. Policitemija vera je kronična mijeloproliferativna bolest karakterizirana povećanim brojem eritrocita, povećanom viskoznošću krvi i zbog toga pojačanom sklonosti trombozi. Esencijalna trombocitemija je bolest obilježena povećanim brojem trombocita, hiperplazijom megakariocita i sklonošću krvarenjima ili trombozama. Primarna mijelofibroza je kronična, idiopatska bolest obilježena fibrozom koštane srži, splenomegalijom i anemijom s nezrelim eritrocitima u obliku suze (dakriociti).
U ovom radu istražili smo bolesnike kojima je zbog sumnje na mijeloproliferativnu neoplazmu napravljena biopsija koštane srži u KBC Zagreb u razdoblju od siječnja 2012. do prosinca 2017. godine. Iz patohistološkog opisa izvukli smo podatke o promjenama u stanicama eritropoeze, granulopoeze i trombopoeze te postojanju umnoženog veziva. Našli smo ukupno 513 uzoraka koštane srži sa sumnjom na mijeloproliferativnu neoplazmu. U 383 uzorka potvrđena je dijagnoza mijeloproliferativne neoplazme. Od ukupno 383 bolesnika s mijeloproliferativnom neoplazmom u 62.1% uzoraka određen je podtip neoplazme (12.3% ET, 35.2% PMF, 14.6% PV) dok u ostalim uzorcima nije bilo dovoljno kriterija za određivanje podtipa.
Različite bolesti poput infekcija mogu imitirati kliničku sliku i laboratorijske nalaze mijeloproliferativnih neoplazmi. Pravodobna dijagnoza je ključna kako bismo bolesnike što prije započeli liječiti. Liječenje i prognoza mijeloproliferativnih neoplazmi se razlikuje ovisno o podtipu te je od izuzetne važnosti navesti podtip neoplazme kad god je to moguće. Za dijagnozu mijeloproliferativne bolesti neizostavne su i laboratorijske te molekularne pretrage. Dijagnoza mijeloproliferativnih neoplazmi rezultat je korelacije laboratorijskih, patohistoloških i molekularnih nalaza.
 
Izdavač Zdravstveno veleučilište.
University of Applied Health Sciences.
 
Suradnik Ilić, Ivana
 
Datum 2018-07-10
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://zir.nsk.hr/islandora/object/zvu:2289
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:139:241986
https://zir.nsk.hr/islandora/object/zvu:2289/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess