Pojedinosti o zapisu

Hrvatske knjižnice na Facebooku

FULIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://fulir.irb.hr/304/
 
Naslov Hrvatske knjižnice na Facebooku
Croatian libraries on Facebook
 
Autor Pažur Vojvodić, Ivana
 
Tema Information and Communication Sciences
 
Opis Web 2.0 donio je interaktivna sučelja zasnovana na kontaktu s korisnikom koji više nije pasivni promatrač ponuđenih sadržaja već mu je omogućen kontakt s drugim korisnicima i mijenjanje sadržaja. Jedan od takvih servisa je i društvena mreža Facebook. Pojavljivanje novih tehnologija i trendova stavilo je, nakon bloga, pred knjižničare Facebook i pitanje trebaju li ga knjižnice prihvatiti i na koji način primijeniti u svom poslovanju. Mišljenja su različita, no svjedočimo da je na Facebook-u sve više i više knjižnica različitih profila. S obzirom na tu činjenicu zanimalo nas je koliko su hrvatske knjižnice prepoznale i prihvatile trend pojavljivanja na Facebook-u, te jesu li ga, i na koji način, iskoristile za promociju svojih usluga i zbirki, te približavanje korisnicima. Kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri hrvatske knjižnice prisutne na Facebook-u napravljeno je pretraživanje grupa, stranica i osoba prema različitim inačicama riječi knjižnica. Tako dobiveni rezultati mogu se podijeliti u dvije kategorije: u prvoj su grupe/stranice/osobe koje su osnovane od strane knjižnice (28 rezultat), a u drugoj su isti takvi sadržaji vezani za knjižnice, ali osnovani od strane korisnika (9 rezultata). Gledajući u cjelini zastupljenost hrvatskih knjižnica na Facebook-u, jasno je da je ona tek u povojima, pogotovo ako je usporedimo s drugim knjižnicama u svijetu. Broj knjižnica je vrlo mali, a ponuđene informacije o samim knjižnicama i uslugama koje nude su minimalne ; također je u prosjeku mali broj članova/poklonika i uopće je slabo kontaktiranje s njima u vidu svima vidljivih poruka. Kao otvoreno ostaje nam pitanje o stavu knjižničara u Hrvatskoj o potrebi prisutnosti knjižnica na Facebook-u.
 
Izdavač Hrvatsko knjižničarsko društvo
 
Suradnik Willer, M.
Faletar Tanacković, S.
 
Datum 2010
 
Vrsta resursa Conference or workshop item published in conference proceedings
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik hr
 
Prava cc_by
 
Identifikator http://fulir.irb.hr/304/1/poster%20AKM2009.pdf
Pažur Vojvodić, Ivana (2010) Croatian libraries on Facebook In: 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture ( - ) Rovinj.