Pojedinosti o zapisu

Proteomika tumora prostate

FULIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Autor Horvatić, Anita
Dodig, Ivana
Bujak, Maro
Šaban, Nina
 
Tema Oncology
 
Naslov Proteomika tumora prostate
 
Opis Proteomika je znanstvena disciplina čija je svrha molekularna karakterizacija proteoma, te je ključna za otkrivanje biomarkera i mehanizama bolesti. Izrada diferencijalnog proteomskog profila zasniva se na analizi promjene ekspresije proteina u zdravim i bolesnim stanicama, tkivima ili tjelesnim tekućinama. Kako bi se postigla selektivna i osjetljiva analiza proteina, proteine je nakon izolacije iz uzorka najprije potrebno razdvojiti separacijskim tehnikama poput dvodimenzionalne gel elektroforeze (2-DE) ili tekućinske kromatografije vezane sa spektrometrijom masa.

Iz tumorskog i zdravog tkiva pacijenata oboljelih od tumora prostate izolirani su proteini koji su potom razdvojeni tehnikom 2-DE. U prvoj dimenziji proteini su odijeljeni na temelju njihovih izolelektričnih točaka u gradijentu pH 3-10, a u drugoj dimenziji na temelju molekulske mase pomoću SDS-PAGE. Dobiveni gelovi obojani su srebrom, te su denzitometrijski analizirani pomoću za to specijaliziranog uređaja (VersaDoc Imaging System) i software-a (PDQuest verzija 7.4.0.). Međusobnom usporedbom gelova ustanovljeno je postojanje 54 diferencijalno eksprimirana proteina koji su analizirani pomoću spektrometrije masa (4800 plus MALDI TOF/TOF) i identificirani pretragom proteinskih baza podataka (NCBI, MSDB i SwissProt). Razlike u ekspresiji proteina bitne su za klasifikaciju pacijenata, kao i odabir terapije. Daljnjim ispitivanjima neki od identificiranih proteina mogli bi poslužiti kao biomarkeri u praćenju progresije bolesti, te za razvoj i testiranje novih specifičnih protutumorskih lijekova.
 
Datum 2011-07-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik hr
 
Identifikator http://fulir.irb.hr/306/1/Horvatic_ZS3V_2011-poster.pdf