Pojedinosti o zapisu

Put folata i rak debelog crijeva

FULIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Autor Catela Ivković, Tina
Jokić, Mladen
 
Tema Oncology
 
Naslov Put folata i rak debelog crijeva
 
Opis Karcinom debelog crijeva jedan je od najčešćih zloćudnih tumora i brojne su studije pokazale da čimbenici okoliša, način života pojedinca i prehrana imaju važnu ulogu u nastanku ove bolesti. Pokazano je da folati imaju dvojnu modulatornu ulogu u nastanku karcinoma debelog crijeva. Folati imaju središnju ulogu u stanici jer služe kao donori metilne skupine u procesima sinteze nukleotida, popravku DNA kao i metilaciji DNA, histona i drugih proteina. Smanjena razina folata u stanici povezuje se s promijenjenim obrascem metilacije DNA što uključuje povećanu razinu globalne hipometilacije DNA te specifičnu hipermetilaciju tumor supresorskih gena poput APC. Oba događaja imaju važnu ulogu u nastanku karcinoma debelog crijeva.

U ovom istraživanju, proveli smo analizu povezanosti najčešćih polimorfizama gena MTHFR, MTR, MTRR, RFC1 i DHFR sa sklonošću oboljevanju od sporadičnog karcinoma debelog crijeva. Odredili smo i metilacijski status promotora 1A gena APC u uzorcima tumora i pripadajuće sluznice pojedinca te dobivene rezultate korelirali s genotipovima polimorfizama nevedenih gena za koje smo pronašli poveznicu sa sklonošću oboljevanju kao i sa stupnjem uznapredovalosti karcinoma debelog crijeva.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je genotip MTRR 66 AA povezan sa smanjenim rizikom oboljevanja od sporadičnog karcinoma debelog crijeva, da je haplotip MTHFR 1298A/MTRR 66 A povezan sa smanjenim rizikom, a haplotip MTHFR 1298A/MTRR G s povećanim rizikom oboljevanja od sporadičnog karcinoma debelog crijeva. Učestalost metilacije promotora 1A gena APC veća je u uznapredovalim stadijima bolesti i učestalost protektivnog genotipa MTRR 66 AA niža je u uznapredovalim stadijima bolesti i povezana je s obrascem metilacije 1A gena APC
 
Datum 2011-07-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik hr
 
Identifikator http://fulir.irb.hr/307/1/Catela_ZS3V_2011-poster.pdf