Pojedinosti o zapisu

Kol'ki im je... h-index? - bibliometrijske usluge u knjižnicama

FULIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://fulir.irb.hr/549/
 
Naslov Kol'ki im je... h-index? - bibliometrijske usluge u knjižnicama
 
Autor Macan, Bojan
 
Tema Information and Communication Sciences
Library Science
 
Opis Bibliometrija u posljednje vrijeme dobiva sve važniju ulogu u znanstvenoj zajednici. Razni se metrički pokazatelji na velika vrata uvode kao kriteriji za napredovanja u znanstvena zvanja, izbore na radna mjesta, dobivanje nagrada, za generiranje raznih lista 'najboljih' fakulteta/sveučilišta/instituta, znanstvenika, projekata i sl., a vrlo često na uštrb kvalitetnog recenzijskog postupka. Često se dešava da se metrički pokazatelji interpretiraju na pogrešan način te se koriste u svrhe za koje nisu niti namijenjeni, što predstavlja potencijalno velik problem za znanost općenito. Knjižnice i informacijski stručnjaci koji u njima rade imaju tradiciju prikupljanja, organiziranja i vrednovanja znanstvenih informacija, no u novonastaloj se situaciji iznova moraju nametnuti kao stručnjaci, i to ovog puta za područje bibliometrije. Knjižnice moraju svojim korisnicima ponuditi nove usluge, ali i edukacijom proaktivno djelovati prema njima. Svrha ove radionice je dati knjižničarima osnovni poticaj i znanja potrebna za pokretanje usluge izdavanja potvrda o citiranosti i indeksiranosti znanstvenih radova u pojedinim bazama podataka te potvrda o metričkim pokazateljima o časopisima u kojima su znanstveni radovi objavljeni. Na radionici će polaznici biti upoznati s karakteristikama, funkcionalnostima i specifičnostima odabranih relevantnih baza podataka: Current Contents (CC), Web of Science (WoS), Scopus i Journal Citation Reports (JCR). Polaznicima će također biti prezentiran prijedlog potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u pojedinim bazama podataka, kao i prijedlog potvrde o metričkim pokazateljima časopisa, koje će kasnije moći primijeniti u praksi u vlastitim knjižnicama. Na radionici će biti demonstrirana i strategija pretraživanja pojedinih baza podataka kojom se dolazi do podataka potrebnih za popunjavanje predloženih potvrda. Poseban osvrt bit će dan na faktor odjeka časopisa (eng. Journal Impact Factor, JIF/IF), metodologiju njegova izračuna te razumijevanje konteksta u kojem se taj metrički pokazatelj o časopisima mora koristiti i interpretirati. Bit će objašnjeni i pojmovi kao što su JCR predmetna područja, medijan IF-a predmetnog područja, kvartili unutar pojedinih predmetnih područja i dr. te kako doći do tih podataka.
 
Izdavač Hrvatsko knjižničarsko društvo
 
Suradnik Špac, Vesna
Avakumović, Nada
Krajina, Tamara
Martek, Alisa
Tominac, Andreja
Tomljanović, Senka
 
Datum 2013-05-15
 
Vrsta resursa Conference or workshop item published in conference proceedings
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Jezik hr
hr
hr
hr
 
Prava 
Identifikator http://fulir.irb.hr/549/1/Macan%28Opatija-2013%29_radionica.pdf
http://fulir.irb.hr/549/3/Macan%28Opatija-2013%29_prijedlog_potvrde_IF.pdf
http://fulir.irb.hr/549/13/Macan%28Opatija-2013%29_prijedlog_potvrde-CC.pdf
http://fulir.irb.hr/549/14/Macan%28Opatija-2013%29_prijedlog_potvrde-citiranost.pdf
Macan, Bojan (2013) Kol'ki im je... h-index? - bibliometrijske usluge u knjižnicama In: 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje? (15 May 2013 - 17 May 2013) Opatija.