Pojedinosti o zapisu

2. radionica Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva - Knjiga sažetaka

FULIR

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://fulir.irb.hr/564/
http://pv-group.irb.hr/pif/lib/exe/fetch.php?media=radionica02:pif2010_knjigasazetaka.pdf
 
Naslov 2. radionica Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku
Hrvatskog fizikalnog društva - Knjiga sažetaka
 
Tema Physics
 
Opis Osnovne aktivnosti sekcije za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog
fizikalnog društva, PIF-HFD-a, su poticanje suradnje znanstvenika sa instistuta sa industrijom, popularizacija primijenjene fizike kao izbora dodiplomskog i postdiplomskog studija; PIF nastoji inicirati bolje vrednovanje primjenjenih istraživanja u znanstvenim institutima i sveučilištu, pokušava osigurati više prostora aplikativnom radu fizičara akademskih i neakademskih sredina u medijima.
U okviru navedenih smjernica, II radionica PIF-HFD-a daje određeni doprinos afirmaciji primjenjene i industrijske fizike uz sudjelovanje kolega iz znanstvene i nastavne djelatnosti, studenata, predstavnika industrije i drugih
organizacija u kojima rade fizičari ili su im poslovi tematski povezani sa fizikom.
Osim tema pogodnih za suradnju znanstvenih i neznanstvenih sredina,
na II radionici se diskutiralo i o institucionalnim potporama primjenjim projektima te uvjetima rada izvan akademskih institucija.
Diskusija na okruglom stolu je bio posve ́ena problemima koji prate zaštitu intelektualnog vlasništva.
 
Izdavač Institut Ruđer Bošković
 
Suradnik Gracin, Davor
Juraić, Krunoslav
 
Datum 2010-02-26
 
Vrsta resursa Book
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://fulir.irb.hr/564/1/pif2010_knjigasazetaka.pdf
Gracin, Davor and Juraić, Krunoslav, eds. (2010) 2. radionica Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva - Knjiga sažetaka Institut Ruđer Bošković, Zagreb. ISBN 978-953-7178-14-7