Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) na jednom web-sjedištu agregira metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH.


Porastom broja repozitorija s otvorenim pristupom (institucionalni repozitoriji, časopisi, zbornici s konferencija, arhive web-sjedišta) pojavila se potreba za ovakim sustavom jer:
 • ne postoji katalog dostupnih repozitorija tj. korisnici često ne znaju koji su im sve repozitoriji na raspolaganju,
 • korisnici otežano pretražuju ciljane repozitorije jer to moraju raditi na više različitih web sjedišta s nerijetko različitim sučeljima,
 • vlasnici repozitorija nemaju uvijek adekvatno rješenje za kvalitetno pretraživanje (sučelje i računalni resursi).

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
 • vlasnicima repozitorija omogućava prijavu repozitorija ukoliko je on usklađenih s konceptom otvorenog pristupa (implementirana podrška za OAI-PMH),
 • automatizirano skuplja i indeksira metapodatke iz prijavljenih repozitorija,
 • korisnicima omogućava pretraživanje metapodataka kroz jedno centralno web sučelje te ga kroz rezultat upućuje na traženi rad u izvornom repozitoriju.
Trenutno u Ari:
 • Repozitorija: 13
 • Zapisa: 160728
Zadnji dodani repozitoriji:
 • Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository
 • Repozitorij Fakutleta strojarstva i brodogradnje
 • Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"
 • Digitalni akademski repozitorij
 • Hrvatski arhiv weba (HAW)
 • Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
 • FFOS Repozitorij
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu