Katalog abecedno


FPZG repozitorij

(961 zapisa)

FULIR

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
FULIR (Full-text Institutional Repository of the Ruđer Bošković Insitute) je institucijski repozitorij Instituta Ruđer Bošković koji sadrži cjelovite tekstove publikacija koje su napisali djelatnici Instituta. U FULIR se mogu pohraniti cjeloviti tekstovi radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima s konferencija, ocjenskih radova, poglavlja u knjigama, monografija, raznih izvještaja, priručnika, PPT ili posterskih prezentacija s konferencija i drugih događanja, ali i audio, video i audio video-materijali vezani uz rad IRB-a. FULIR također sadrži i digitalizirane Godišnje izvještaje i Annual Reporte IRB-a te Znanstveno glasilo IRB-a - Ruđer. (4559 zapisa)

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. (170434 zapisa)

Hrvatski arhiv weba (HAW)

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane obveznog primjerka online publikacija te sadržaja koji su objavljeni samo na webu i dokumentiraju sadašnji društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje​. HAW je izrađen 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce). Građa za arhiviranje odabire se prema kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sadrži odabrane, javno dostupne sadržaje s weba: mrežna mjesta ustanova, udruga, klubova, događaja, znanstvenih projekata, tijela javne uprave, portale, znanstvene i stručne časopise, knjige itd. Sva je građa opisana i dostupna u sklopu kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice (katalog.nsk.hr) i mrežne stranice Hrvatskog arhiva weba (haw.nsk.hr). Od 2011. Hrvatski arhiv weba jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Također, povremeno se provode tematska pobiranja sadržaja o aktualnim temama ili događajima od nacionalnog značaja.

(7945 zapisa)

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Repozitorij Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu uspostavljen je 2015. godine kao rezultat projekta Odsjeka za informatičku djelatnost i Knjižnice IDIZ-a. Za programsko rješenje odabran je Eprints koji se temelji na otvorenom kodu. Repozitorij IDIZ-a osmišljen je na način da knjižničarka pohranjuje bibliografske podatke te, u skladu s autorskim pravima, cjelovite tekstove dokumenata kojima su autori djelatnici Instituta. U Repozitorij se za sada pohranjuju: monografije, poglavlja u knjigama, članci u časopisima i ocjenski radovi (doktorske disertacije, magistarski radovi), a dugoročni cilj je unos svih ostalih vrsta radova (izvješća, studija, neobjavljenih izlaganja na konferencijama i sl.).
(938 zapisa)

Journal of Information and Organizational Sciences

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Putem ovog repozitorija dostuni su članci objavljeni u časopisu "Journal of Information and Organizational Sciences". Članci su dostpuni nakon besplatne registracije. (324 zapisa)

KBF-Split

(2 zapisa)

Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnosti

Pohrana radova znanstvene produkcije djelatnika Instituta za povijest umjetnosti te pohrana radova publikacija u izdanju Instituta za povijest umjetnosti. (0 zapisa)

REFST

(2703 zapisa)

REPEFZG

(3299 zapisa)

Repozitorij ADU

(209 zapisa)

Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Digitalni repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup završnim i diplomskim radovima studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. U budućnosti će repozitorij okupljati i ostale vrste digitalnih objekata koji su rezultat znanstveno-istraživačke, umjetničke, intelektualne i kreativne produkcije nastale radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. (307 zapisa)

Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijeku

Pohrana obranjenih doktorskih disertacija doktoranada poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija Kulturologija, Europski studiji i Komunikologija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. (32 zapisa)

Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavoda

Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavoda (2 zapisa)
26 - 50 od 155 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>