Pojedinosti o zapisu

Okružje za razvoj telekomunikacijske programske podrške zasnovano na jeziku XML : doktorska disertacija

Digitalni akademski repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Okružje za razvoj telekomunikacijske programske podrške zasnovano na jeziku XML : doktorska disertacija
XML-based Framework for Telecommunicatins Software Development
 
Autor Topolnik, Marko
 
Tema Računarstvo
 
Opis Okosnica svakog okružja za razvoj programske podrške je tekstualni izvorni kod koji predstavlja ključnu kariku u sučelju između čovjeka i računala. On je strukturiran prema pravilima apstrahiranim iz prirodnih jezika, što mu daje čitljivost i lakoću formuliranja. Povećanjem kompleksnosti softverskih projekata pojavili su se novi zahtjevi na izvorni kod: postalo je važno da on bude pogodan za automatsku obradu, točnije da čovjeku bude omogućena njena laka formalizacija. Također je postala bitna praktičnost uključivanja i obrade dodatnih podataka u izvorni kod, nepotrebnih za njegovo kompiliranje. Tim novim zahtjevima moguće je udovoljiti prelaskom na novi tekstualni oblik zapisa prema standardu XML. Glavni problem pri tom prelasku je oblikovanje nove sintakse izvornog koda, a uočeno je da u zajednici koja se bavi tim problemom nedostaje dovoljno sustavan pristup i da se pogrešno shvaća ključan pojam apstraktne sintakse. Stoga je proveden sustavan postupak identificiranja točnih zahtjeva na sintaksu i načela u njenom oblikovanju kojih se treba držati radi ispunjenja tih zahtjeva. Razvijena je sintaksa za programski jezik Java i uspoređena je s dvije postojeće sintakse. Pokazalo se da predložena sintaksa u znatno većoj mjeri ispunjava zahtjeve, a uzroci slabosti alternativnih sintaksi nađeni su u njihovom nepridržavanju utvrđenih načela oblikovanja, čime je potvrđena njihova valjanost i opravdanost.
The cornerstone of every software development environment is the source code

the most important component of the machine-to-human interface. It is structured
according to rules abstracted from natural languages and this feature is the key to
the success of the human interface based on it. Due to the increasing complexity
of the software systems, new requirements on the source code have arisen because
there is an increasing need to automate its processing in various ways. Therefore
it is important for it to allow the processing tasks to be easily formalized and
so made ready for automatic execution. Also, it has to allow easy addition and
processing of arbitrary metadata needed by the development process. The new
requirements can be met by adopting a new textual format that complies with the
XML standard. The main problem in the transition is the design of the new source
code syntax and it was found that in the community dealing with this problem
there is a lack of a su-ciently systematic approach and that the key concept of

the abstract syntax is being misinterpreted. Therefore a systematic process wasconducted which identied the exact requirements on the syntax and the principles
that need to be followed in its design to meet those requirements. A syntax
for the Java programming language was developed and compared to two existing
syntaxes. It was shown that the proposed syntax meets the requirements to a
signicantly higher proportion. The source of the deciencies of the alternative
syntaxes was identied as lying in their divergence from the mentioned design
principles, which conrms their validity.


 
 
Izdavač M. Topolnik, Zagreb
 
Suradnik Kunštić, Marijan (advisor)
 
Datum 2005
 
Vrsta resursa text ; doctoral thesis
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator http://dar.nsk.hr/?pub=1&p=26&s=publ
urn:dar.nsk.hr:26
 
Jezik hrv
 
Prava Rights Reserved - Free Access