Pojedinosti o zapisu

Elektronička javna uprava (e-government)

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/87/
 
Naslov Elektronička javna uprava (e-government)
 
Autor Erman, Marijan
 
Tema 330.47 Ekonomska informatika
35 Javna uprava. Državno ustrojstvo. Vojni poslovi
 
Opis Informacijska i komunikacijska tehnologija predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice, te omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i temelj
je ekonomije i društva 21. stoljeća. Ona nalazi primjene u svim granama gospodarstva, te u svim područjima znanosti i podloga je za uspješno djelovanje poduzetništva i svih
društvenih i državnih struktura. Jednostavan pristup informacijama i znanju omogućava donošenje kvalitetnih odluka u poslovanju, državnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu i privatnom životu. Razvojem elektroničke uprave temeljene na uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije bitno unapreñuje kvalitetu usluga koje uprava pruža građanima i tvrtkama, te učinkovitost državne i županijske uprave, lokalne samouprave i javnih službi.
Javna uprava obuhvaća ne samo tijela državne uprave nego i druga tijela i pravne osobe koje obavljaju upravne poslove. U anglosaksonskoj teoriji se rado upotrebljava pojam
javna uprava kao skup javnih službi što osiguravaju izvršavanje brojnih zadaća od značenja za državu u cilju ostvarivanja javne koristi. Važnost elektroničke javne uprave ogleda se u povećanje otvorenosti, djelotvornosti i
transparentnosti javne uprave prema poreznim obveznicima, te samim tim povećava učinkovitost i efikasnost u radu državne uprave sa poslovnim korisnicima. Uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija od strane javne uprave, definiramo kao pojam „Elektronička javna uprava“. Definicije, različiti modeli izvedbe i razine implementacije, načela, kao i razvojni oblici, zadaće i ciljevi navedeni su u prvom poglavlju ovog rada.
Informacijsko društvo je društvo znanja. Težnja Europske unije za uspostavljanjem informacijskog društva, pokrenute inicijative i strategije od strane članica EU, opisane
su u drugom poglavlju. Treće poglavlje govori o Razvoju Elektroničke javne uprave u Hrvatskoj, temeljnim
značajkama pokrenutih strategija i projekata, te približavanje Republike Hrvatske modernom informacijskom društvu. Istraživanja efikasnosti e-Uprave u Hrvatskoj i svijetu, studija dostupnosti elektroničkih javnih usluga i istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma o informacijskoj tehnologiji, prikazana su u četvrtom poglavlju.
Polazeći od općih činjenica i informacija vezanih uz Elektroničku javnu upravu, pri izradi rada primijenjena je deduktivna metoda, za preuzimanje tuđih rezultata
istraživanja korištena je metoda kompilacije, uz metodu deskripcije i analize, dok je zaključak izveden metodom sinteze podataka i činjenica do kojih se došlo pisanjem
ovog rada.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/87/1/2011_50.pdf
Erman, Marijan (2011) Elektronička javna uprava (e-government). Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.