Pojedinosti o zapisu

Životni ciklus proizvoda

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/91/
 
Naslov Životni ciklus proizvoda
 
Autor Lanča, Andrea
 
Tema 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
 
Opis Promatrajući bilo koji proizvod, vidljivo je da svaki ima svoj životni vijek na tržištu, od uvođenja, preko rasta i zrelosti, do opadanja, odnosno odumiranja proizvoda. Kako se danas tržište mijenja velikom brzinom, tvrtke moraju, u skladu sa željama potrošača, težiti konstantnoj inovaciji i modernizaciji kako samih proizvoda tako i proizvodnih postrojenja. To iziskuje stalno ulaganje i unapređivanje, ali ako proizvod dugo ostane u fazi zrelosti, ulog se višestruko isplati. Dug ostanak u fazi zrelosti proizvoda primarni je cilj proizvođača koji na različite načine to pokušavaju postići, prvenstveno marketingom, oglašavanjem,
promjenom ambalaže, cijene, dodavanjem novih verzija proizvoda. Svrha rada je prikazati kako se proizvod razvija i kako se mijenjaju njegove marketinške strategije u svakoj pojedinoj fazi životnog ciklusa proizvoda. Mijenja se njegova cijena, prodajna i distribucijska mreža, razina promocije, promjena pakiranja, te broj kupaca. Rad je koncipiran tako da je u prvom poglavlju definiran proizvod, njegova tržišna svojstva, te klasifikacija na proizvode krajnje i poslovne potrošnje. Slijedi ga poglavlje u
kojem je objašnjen koncept životnog ciklusa proizvoda, te njegovi oblici i kretanje proizvoda kroz četiri faze životnog ciklusa, faza uvođenja, rasta, zrelosti i opadanja. U svakoj fazi primjenjuju se različite strategije da bi se proizvod razvio u kvalitetan i tržištu primamljiv
proizvod te ostao u fazi zrelosti što je moguće dulje vremena. U posljednjem, trećem poglavlju zastupljeno je proučavanje poduzeća Kraš d.d., njegove povijesti, razvoj marki i proizvodnog asortimana, do primjene marketinških strategija u tom poduzeću na razne proizvode. Obrađena je i revitalizacija proizvoda marke Pepermint. Da bi se postavljeni problem što bolje istražio, tj. postigli ciljevi istraživanja korištena je stručna literatura, stručni časopisi, interni podaci poduzeća Kraš d.d., gdje je provedeno istraživanje proizvoda tog poduzeća. Korištene su znanstvene metode deskripcije, dedukcije, indukcije, komparacije te metode analize i sinteze.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/91/1/2011_47.pdf
Lanča, Andrea (2011) Životni ciklus proizvoda. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.