Pojedinosti o zapisu

Odrednice smanjenja sezonalnosti u turizmu

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/97/
 
Naslov Odrednice smanjenja sezonalnosti u turizmu
 
Autor Pinezić, Martina
 
Tema 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima
 
Opis Turizam je jedan od značajnijih pokretača razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Direktno i indirektno stvara oko 22 % domaćeg bruto proizvoda, te više od 40% cjelokupnog izvoza, što ga bez sumnje svrstava među ključne komponente ekonomskog razvoja i vanjskotrgovinske razmjene.
Hrvatska ima vrlo atraktivan turistički potencijal, prije svega jedinstvenu prirodnu i kulturno povijesnu baštinu . Taj se potencijal može i mora intenzivnije valorizirati u cilju stvaranja prepoznatljivog identiteta turističke ponude Hrvatske, time bi se povećala konkurentnost i olakšalo pozicioniranje na tržištu.
Struktura potražnje za Hrvatsku se u posljednjem desetljeću značajno izmijenila. Dio bivšeg emitivnog tržišta je u potpunosti nestao, a tržišta istočne Europe još uvijek su nedovoljno razvijena da kvalitetno ispune prazninu u potražnji. Turisti su generalno postali zahtjevniji, iskusniji a time i izbirljiviji. Izbor destinacije za godišnji odmor ovisi o složenom paketu motiva i očekivanja. Jedini način da se Hrvatska repozicionira je prilagođavanje dinamici razvoja i kvalitativnim zahtjevima tržišta uz očuvanje prirodno-kulturnih resursa koji su temelj njene atraktivnosti.
Unatoč brojnim naslijeđenim nedostacima kao što je sezonalnost, kvaliteta i raspon usluga, niska prosječna potrošnja , te visoki troškovi rada i kapitala, pozicija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu je stabilna i sve snažnija . Da bi se osigurao razvoj Hrvatske kao konkurentne turističke zemlje, potreban je usklađen rad svih sudionika, javnih i privatnih, na svim razinama. Svi sudionici hrvatskog turizma okupljeni oko jasne zajedničke vizije moraju djelovati zajedno i koordinirano na uklanjanju prepreka ka ispunjenju strateških ciljeva. Treba ustrajati u nastojanjima da se produţi turističku sezonu na cijelu godinu jer Hrvatska iako je mala zemlja ima veoma raznoliku ponudu. Naša gastronomska i povijesna ponuda , a i blaga klima nešto je na čemu možemo privlačiti turiste iz cijelog svijeta tijekom cijele kalendarske godine, bilo na jadransku obalu ili kontinentalni dio zemlje.
Cilj rada je na sustavan i jednostavan način prikazati čime bi se sve moglo produžiti turističku sezonu i ujedno prikazati raznovrsnost turističke ponude i potrebu za daljnjim razvijanjem selektivnog turizma. Za pisanje završnog rada primijenjena je deduktivna metoda kojom se polazilo od općih činjenica i informacija vezanih za turizam u Hrvatskoj, metoda kompilacije korištena je za preuzimanje tuđih rezultata istraživanja uz metodu deskripcije i analize slučaja. Završni rad podijeljen je u šest poglavlja. U drugom poglavlju dan je pojam općenito o turizmu u Hrvatskoj, o njegovoj važnosti i perspektivi. U trećem poglavlju naveden je hrvatski turistički potencijal, vizija i strateški ciljevi u turizmu. Četvrto poglavlje ističe mogućnost smanjenja sezonalnosti u turizmu i orijentaciju na širi segment potencijalnih turista. U petom poglavlju navedeni su selektivni oblici turizma koji mogu utjecati na smanjenje sezonalnosti.
 
Datum 2011-04
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/97/1/2011_42.pdf
Pinezić, Martina (2011) Odrednice smanjenja sezonalnosti u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.