Pojedinosti o zapisu

Upravljanje prodajom i procesi u poduzeću Aluflexpack

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/101/
 
Naslov Upravljanje prodajom i procesi u poduzeću Aluflexpack
 
Autor Maglica, Danijel
 
Tema 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
 
Opis Predmet ovog diplomskom rada je upravljanje prodajom i procesi u poduzeću Aluflexpack. Prikazat će se organizacija prodajne funkcije u tvornici za izradu ambalaže Aluflexpack i sve procese koje prodaja kao funkcija pokreće u njenim tokovima tekuće imovine. Ovu tvornicu smo izabrali iz razloga različitosti tehnologija izrade ambalaže, kao i zbog toga što takvih tvornica u Hrvatskoj nema mnogo. Kroz ovaj diplomski rad prikazati će se kako se provodi proces prodaje i kako su razrađeni i definirani koraci u navedenom procesu. Poduzeće je proizvodnog karaktera, konkurentno na tržištu Evropske Unije, razvija se, proširuje svoje kapacitete i istražuje nove tehnologije. Godišnji prihodi iznose oko 76 miliona Eur-a, a ukupna proizvodnja odvija se točno prema poznatim narudžbama. S obzirom da je u pitanju proizvodnja ambalaže neophodno je da osoblje u prodaji bude u stalnom kontaktu sa kupcima zbog specifičnosti grafičkih rješenja i dizajna, kao i zbog sezonskih pojačanih potreba za ambalažom kao i zbog velikih prodajnih akcija za blagdane i slično. Proces odvijanja prodaje isključivo je vezan za potrebe kupaca ambalaže i s njima se dogovara kontinuitet potražnje i rokovi isporuke robe. Zbog čestih promjena grafičkih rješenja i dizajna ambalaže nije moguće proizvoditi za zalihu, jer ako kupac odluči nešto promjeniti na dizajnu ili se u zakonu o deklariranju prehrambenih proizvoda što izmijeni tada ta roba sa zalihe nebi odgovarala zahtjevu i nebi se mogla prodati. Cilj je prikazati prodajnu funkciju i kako se pomoću prodajnih podataka i rezultata pokreću svi poslovni planovi i strategije za trenutno i buduće poslovanje radi stjecanja profita i ostvarenja ciljeva u poduzeću Aluflexpack. Za izradu rada korištena je znanstvena i stručna literatura iz područja ekonomike prodaje, poslovne organizacije i mikroekonomije. U uvodnom djelu obrađuju se karakteristike, svrhe, te cilj rada i navode temeljni pojmovi o prodaji koje poduzeće treba imati u vidu želi li uspješno poslovati. U drugom poglavlju obrađuje se tematski dio procesa prodaje. Važnost motivacije u prodaji obrađena je u trećem poglavlju, a cijela tema prikazana je u četvrtom poglavlju kroz empirijski prikaz iz prakse u poduzeću Aluflexpack d.o.o. U petom poglavlju prikazane su poslovne investicije koje su produkt novčanih tokova nakon oplođenog novca kroz prodaju. Na kraju ovog diplomskog rada slijedi zaključak i popis korištene literature te ostalih izvora.
 
Datum 2011
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/101/1/2011_38.pdf
Maglica, Danijel (2011) Upravljanje prodajom i procesi u poduzeću Aluflexpack. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.