Pojedinosti o zapisu

Porez na dodanu vrijednost s posebnim osvrtom na stope"

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/105/
 
Naslov Porez na dodanu vrijednost s posebnim osvrtom na stope"
 
Autor Grgorović, Kristina
 
Opis Prije ili kasnije na neki način svi dolazimo u dodir s porezima, iako se nekima mogu činiti kao nužno zlo, porezi postoje još od najranijih dana civilizacije. Da bi država opstala i uspješno funkcionirala, potrebna su joj određena sredstva koja najvećim djelom ostvaruje ubiranjem poreza. Danas je i u najširoj javnosti shvaćena i prihvaćena činjenica da su porezi civilizacijska stečevina, da je plaćanje poreza naša sudbina, te da je maštanje o državi bez poreza lišeno svake realne osnove. U ovom radu obrađuje se primjena poreza na dodanu vrijednost prilikom oporezivanja dobara i usluga, s posebnim osvrtom na problematiku broja i visine poreznih stopa. U prvom poglavlju ovog rada ukratko se obrazlaže pojam i karakteristike poreza, porezna terminologija, pojam i ulogu poreznog sustava, poreznu reformu u Hrvatskoj započetoj nakon njezina osamostaljenja, te na sadašnji porezni sustav i porezne oblike u Hrvatskoj. Drugo i treće poglavlje odnose se na porez na dodanu vrijednost, njegova bitna obilježja, uvođenje ovog poreza u Hrvatski porezni sustav kao i uvođenje nulte i snižene stope, te promjene koje će Republika Hrvatska morati unijeti u Zakon o porezu na dodanu vrijednost u procesu pregovora o pristupanju Europskoj uniji. U sljedećem poglavlju, obrađuje se problematika poreznih stopa vezanih uz pitanje njihovog broja i visine. Navedeni su razlozi koji utječu na postojanje većih ili manjih razlika u poreznom pristupu proizvodima i usluga u prometu, odnosno kojima se može objasniti i opravdati razlike u broju i visini poreznih stopa. U posljednjem poglavlju bit će riječi o PDV-u u Europskoj uniji, prikazat će se podaci o broju i visini stopa poreza na dodanu vrijednost u zemljama Europske unije, kao i službeni stav Europske unije o toj problematici.
 
Datum 2011-05
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/105/1/2011_34.pdf
Grgorović, Kristina (2011) Porez na dodanu vrijednost s posebnim osvrtom na stope". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.