Pojedinosti o zapisu

Važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/106/
 
Naslov Važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske
 
Autor Štifanić, Leticija
 
Opis Fondovi Europske unije danas igraju veoma važnu ulogu u pružanju potpore kako zemljama članicama tako i zemljama kandidatkinjama za članstvo i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Fondovi su usmjereni pružanju potpore u specifičnim segmentima koji su s jedne strane važni za razvoj gospodarstva države korisnice, a s druge strane za ostvarenje ciljeva integracije.
Cilj ovoga rada je pokušati ispitati važnost pretpristupnih fondova i njihovo značenje za proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniju kao i njihov značaj za Hrvatsko gospodarstvo te način implementacije u isto.
U ovome radu naglasak će biti na pretpristupnoj pomoći te će se u prvom poglavlju ukratko opisati proces pristupanja Europskoj uniji koji značajno određuje i primjenu i korištenje pretpristupne pomoći. Spomenuti će se bitne informacije koje označavaju proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Drugo poglavlje govori o Programima Unije te o pretpristupnim fondovima općenito. Namjera je odvojiti ta dva pojma koja javnost često ne razlikuje, pa tako može doći do neželjenih nesporazuma. U ovom poglavlju se također govori o podjeli Europske unije na NUTS regije i kako je Hrvatska podijeljena prema NUTS II kriterijima. Zatim ćemo se u trećem i četvrtom poglavlju dotaknuti programa pomoći Europske unije koje je primala Hrvatska prije nego što je postala kandidatkinja za članstvo Europske unije. To su programi OBNOVA i CARDS koji nisu direktni programi pretpristupne pomoći, ali ipak su dali svoj doprinos u tom pogledu. U kratkim crtama dati će se osnovne informacije o oba programa pomoći. Nakon toga prijeći ćemo na pretpristupne programe putem kojih se alociraju sredstva iz pretpristupnih fondova. U tom će se djelu pokušati dati jasan pregled svakog od pretpristupnih programa. Tako će peto poglavlje temeljito obraditi program Phare što uključuje osnovne ciljeve programa, financijski aspekt te pregled ostvarenih projekata. Šesto poglavlje će se detaljno baviti programom ISPA. Sagledati će se sve relevantne informacije vezane uz program, sa uvidom u ostvarene projekte unutar programa. Unutar sedmog poglavlja biti će detaljno obrađen program SAPARD, otvaranje programa u Hrvatskoj, upravljanje istim te financijski aspekti i projekti navedenog programa. Kroz osmo poglavlje razrađen je, trenutno jedini aktivan pretpristupni program u Republici Hrvatskoj, IPA. U poglavlju iznesene su osnovne informacije o samom programu te je posebno obrađena svaka od njegovih pet komponenti. U posljednjem odnosno devetom poglavlju dati će se kritički osvrt na temu rada putem kojeg se sagledavaju sve iznesene činjenice te donose zaključci o pojedinim programima te sagledava se kompletna slika rada. Pri pisanju ovoga rada koristili smo se deskriptivnom metodom, metodom komparacije, statističkom metodom, te metodom sinteze i metodom analize.
Naposljetku, sustavno će biti predstavljena sva bitna zapažanja, spoznaje i činjenice do kojih se došlo prilikom izrade rada.
 
Datum 2011-01
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/106/1/2011_33.pdf
Štifanić, Leticija (2011) Važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.