Pojedinosti o zapisu

Istraživanje razlika u organizaciji profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/310/
 
Naslov Istraživanje razlika u organizaciji profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata
 
Autor Žagrić, Patricija
 
Tema 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
 
Opis Sva poduzeća danas postoje zbog jednog razloga, kako bi ostvarila zacrtane ciljeve. Nije važno je li cilj ostvariti profit ili ne tj. je li organizacija orijentirana samo na ostvarenje profita ili je orijentirana isključivo na zadovoljenje tzv. društvenih potreba. Upravo se tu nailazi na prvu razliku u organizacijama profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata. Glavni cilj profitnih poduzeća bit će ostvarenje profita i naravno minimalizacija troškova, dok za neprofitno poduzeće nije glavni cilj ostvarenje profita, već neki drugi cilj ovisno o djelatnosti neprofitnog poduzeća. Na temelju provedenog istraživanja zaključuje se da postoje razlike u organizaciji profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata. Prije svega razlikuju se po cilju kojeg žele ostvariti. Zatim se razlikuju po ostalim unutarnjim i vanjskim čimbenicima oblikovanja organizacije. Veći utjecaj na oblikovanje organizacije profitnog poduzeća osim glavnog cilja imaju proizvodi/usluge, te konkurencija odnosno tržište kao vanjski čimbenik oblikovanja organizacije. Na organizaciju neprofitnog poduzeća veći utjecaj imaju ljudski potencijali i tehnologija od unutarnjih čimbenika, a integracijski procesi i zakonska regulativa od vanjskih čimbenika. Na primjeru poduzeća „Valalta“ d.o.o. i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije uočava se da ne postoje značajne razlike u ključnim dimenzijama organizacije, osim djelomično kod formalizacije. To također vrijedi i za organizacijsku strukturu. Naravno da postoje razlike u organizacijskim strukturama između promatranim poslovnim subjektima, no razlike u organizacijskim strukturama nisu uvjetovane profitnom orijentacijom poslovnih subjekata. Danas ne postoje dva poduzeća s istom organizacijskom strukturom.
 
Datum 2009-11
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/310/1/2009_143.pdf
Žagrić, Patricija (2009) Istraživanje razlika u organizaciji profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.