Pojedinosti o zapisu

Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: Primjeri prakse u Velikoj Britaniji

FFOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://repo.ffos.hr/2075/
 
Naslov Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: Primjeri prakse u Velikoj Britaniji
 
Autor Gilman, Mirna
 
Opis Kroz rad će se razmotriti povijesni pregled razvitka dječjeg nakladništva od prvih početaka dječje knjige do suvremenog doba i pojave e-knjige, a na primjeru analize trţišta dječje knjige u Velikoj Britaniji. Cilj rada je kroz isti povijesni pregled utvrditi utvrditi glavne trendove i identificirati čimbenike koji su na te trendove utjecali te općenito analizirati britansko trţište dječje knjige od 18. stoljeća zaključno s 2015. godinom kako bi se steklo razumijevanje procesa upravljanja nakladničkom proizvodnjom u području dječje knjige. Naglasak će se staviti na socijalne i tehnološke promjene koje su utjecale nakladništvo dječje knjige. Kao sluţbeni početak nakladništva dječje knjige u Velikoj Britaniji uzima se trenutak kada John Newbery pokreće svoju nakladničku kuću i knjiţaru. S obzirom na temu, rad je sustavno organiziran prema poglavljima posvećenima glavnim prijelomnim desetljećima tijekom kojih su zabiljeţene veće promjene na trţištu dječje knjige, promjene koje su usmjeravale nakladničku praksu i koje su utjecale na pojavu odreĎenih trendova. Naglasak će se takoĎer staviti na pojavu elektroničkih dječjih knjiga te će se propitati trendovi ovome području te smjer u kojem se elektronička dječja knjiga kreće. Na kraju, usporedit će se britansko i hrvatsko nakladništvo dječje knjige te će se pokušati utvrditi glavni problemi i stanje u kojem se hrvatsko trţište dječje knjige trenutno nalazi. Utvrdit će se u kojoj mjeri hrvatski nakladnici prate britanske, a time i svjetske trendove. U radu je korištena metoda pregleda i analize dostupne literature i izvora, metoda deskripcije kojom su se opisali i ocrtali ključni pojmovi, procesi te odlike i trendovi u nakladništvu dječje knjige u Velikoj Britaniji od njegovih začetaka do danas te, na kraju, komparativna metoda kojom se nastojalo usporediti hrvatsko nakladništvo dječje knjige s onim u Velikoj Britaniji i utvrditi postoje li neke sličnosti meĎu njima. Doprinos rada ogleda se u povijesnom prikazu razvoja nakladništva dječje knjige u Velikoj Britaniji, pregledu suvremenog britanskog trţišta dječje knjige i trendova koji ga obiljeţavaju te u usporedbi hrvatskog i britanskog trţišta dječje knjige.
 
Datum 2015
 
Vrsta resursa Ocjenski rad
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
text
 
Jezik hr
hr
 
Identifikator http://repo.ffos.hr/2075/1/gilman%20m.docx
http://repo.ffos.hr/2075/2/gilman%20m%20literatura.docx
Gilman, Mirna (2015) Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: Primjeri prakse u Velikoj Britaniji. diplomski rad