Pojedinosti o zapisu

Učitelji i njihovi mentori: uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju 
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Učitelji i njihovi mentori: uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja
 
Tema BF Psychology
 
Opis Knjiga Učitelji i njihovi mentori – uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja rezultat je rada u okviru znanstveno-istraživačkoga projekta „Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva“ financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je istražiti kako iskustvo tijekom inicijalnog obrazovanja učitelja i razdoblja pripravništva utječe na oblikovanje profesionalnog identiteta učitelja. Glavna namjera autorica knjige bila je integrirati teorijske pristupe i recentna međunarodna istraživanja u području ranog profesionalnog razvoja učitelja s rezultatima našeg istraživanja te postaviti okvir za planiranje, provedbu i stvaranju uvjeta za učinkovito mentoriranje studenata učiteljstva i učitelja na pragu njihove nastavničke karijere. Knjiga ima karakter znanstvene monografije, pozitivno su je recenzirale znanstvene savjetnice prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić i prof.dr.sc. Dubravka Miljković a tiskana je kao 29. publikacija edicije „Znanost i društvo“ u izdanju Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Knjiga obuhvaća pet poglavlja u kojima se obrađuju sljedeće teme: Prvo poglavlje Učiteljska profesija i profesionalni identitet učitelja (Vlatka Domović). sadrži teorijsku raspravu teorijsku rasprave o određenju profesije i ključnim elementima koji jedno zanimanje čine profesijom koja uključuje prikaz evolucije profesionalizma učiteljskog poziva, analizu dimenzija i tipova profesionalnog identiteta učitelja, te pretpostavke i argumente u prilog teze o učiteljstvu kao profesiji. U drugom poglavlju Profesionalni razvoj učitelja (Vlasta Vizek Vidović) u kojem je težište na prikazu glavnih istraživačkim metoda i rezultata u ovom području opisuju se tri perspektive u proučavanju profesionalnog razvoja učitelja: usmjerenost na praćenje razvoja kompetencija i emocionalnih reakcija učitelja u različitim fazama njihove karijere ; istraživanje unutrašnjih i vanjskih činitelja koji pridonose formiranju profesionalnog identiteta te utvrđivanje glavnih razvojnih zadataka i sukladnih strategija djelotvorne podrške učiteljima u pojedinim fazama njihovog profesionalnog razvoja. Treće poglavlje Uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja (Vlasta Vizek Vidović i Antonija Žižak) bavi se analizom mentorske uloge i mentorskih kompetencija te se prikazuju etape razvoja mentorskog odnosa i njima svojstveni mentorski zadaci. U poglavlju su zasebno izdvojene specifičnosti mentorskog rada sa studentima učitlejskog studija na školskoj praksi. U četvrtom poglavlju Mentorstvo u Hrvatskoj: različite perspektive (Iris Marušić, Tea Pavin Ivanec i Karin Doolan) iznose se praktična domaća iskustva vezana uz organizaciju i mentoriranje školske prakse za vrijeme studija te potom i pripravničkog staža – iz perspektive studenta, odnosno, učitelja pripravnika i iz perspektive njihovih mentora. Peto poglavlje Podrška mentorima u radu i profesionalnom razvoju (Vlasta Vizek Vidović i Antonija Žižak) obuhvaća prikaz ključnih područja podrške mentorima u njihovom profesionalnom razvoj i radu. Opisane su obrazovna, legislativna i institucijska, supervizijska, kolegijalna podrška. Informacijska podrška daje uvid u ključne mrežne stranice u ovom području a uz to su predstavljeni i neki temeljni instrumenti koji se mogu primijeniti u neposrednom planiranju i provedbi procesa mentoriranja.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja
 
Suradnik Vizek Vidović, Vlasta
 
Datum 2011
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/13/
 
Identifikator Vizek Vidović, Vlasta, ed. (2011) Učitelji i njihovi mentori: uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja. Biblioteka Znanost i društvo (29). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 9789536218455