Pojedinosti o zapisu

Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike: Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, Hrvatska, 26. - 27. studenoga 2013.: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013. = Young women and gender equality in post-Yugoslav societies: research, practice and policy: International scientific conference, Zagreb, Croatia, November 26 - 27, 2001: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013.: the participation programme of UNESCO for 2012-2013

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike: Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, Hrvatska, 26. - 27. studenoga 2013.: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013. = Young women and gender equality in post-Yugoslav societies: research, practice and policy: International scientific conference, Zagreb, Croatia, November 26 - 27, 2001: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013.: the participation programme of UNESCO for 2012-2013
 
Tema B Philosophy (General)
HM Sociology
 
Opis U knjižici je publicirano 26 sažetaka autora/ica sudionika/ca međunarodne znanstvene konferencije. Konferencija je održana u okviru participacijskog programa UNESCO-a za 2012. - 2013.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja = Institute for Social Research
 
Suradnik Adamović, Mirjana
Gvozdanović, Anja
Maskalan, Ana
Potočnik, Dunja
 
Datum 2013
 
Vrsta resursa Book
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/19/1/Mlade%20%C5%BEene%20i%20rodna%20ravnopravnost%20u%20post-jugoslavenskim%20dru%C5%A1tvima.pdf
Adamović, Mirjana and Gvozdanović, Anja and Maskalan, Ana and Potočnik, Dunja, eds. (2013) Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike: Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, Hrvatska, 26. - 27. studenoga 2013.: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013. = Young women and gender equality in post-Yugoslav societies: research, practice and policy: International scientific conference, Zagreb, Croatia, November 26 - 27, 2001: participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013.: the participation programme of UNESCO for 2012-2013. Institut za društvena istraživanja = Institute for Social Research, Zagreb. ISBN 978-953-6218-54-7
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/posebna-izdanja/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/19/