Pojedinosti o zapisu

DOBROĆUDNI TUMORI STIDNICE I RODNICE

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov DOBROĆUDNI TUMORI STIDNICE I RODNICE
BENIGN VULVAR AND VAGINAL TUMORS
 
Autor Marinčić, Iva
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Ginekologija i opstetricija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Gynecology and Obstetrics.
dobroćudni tumori
stidnica
rodnica
cista
benign tumors
vulva
vagina
cyst
 
Opis Dobroćudni tumori stidnice i rodnice uključuju velik broj kliničkih entiteta no njihova je ukupna učestalost niska, a točnih epidemioloških podataka nema. Pod pojam dobroćudnih tumora stidnice i rodnice ubrajaju se ciste i solidni tumori koji mogu biti epidermalnog ili mezodermalnog podrijetla. Etiologijom se razlikuju, od disgenetskih promjena kao što su cista Nuckova kanala ili Gartnerova cista rodnice, do upalnih promjena (cista izvodnog kanala Bartholinijeve žlijezde) ili se povezuju s opstetričkim zahvatima (inkluzijska cista). U benigne tumore su uključene i promjene kože i potkožnog tkiva koje se javljaju i na drugim lokacijama kao što su pigmentirani madež, fibromi ili lipomi. Razlikuju se po svojoj prezentaciji. Variraju veličinom, bojom i konzistencijom. Klinička slika u većini slučajeva je ista, a osim prisustva tvorbe uključuje neugodu ili bolnost stidnice odnosno rodnice, dispareuniju i krvarenje, međutim nije neuobičajeno da su ovi tumori potpuno asimptomatski. Dijagnoza se temelji na anamnezi, inspekciji i palpaciji. Liječenje je uglavnom kirurško s vrlo dobrim rezultatima, a sastoji se u potpunom odstranjenju tvorbe. Za neke tumore koriste se i konzervativnije metode kao npr. medikamentozno liječenje endometriotične ciste ili insercija Wordova katetera u liječenju ciste izvodnog kanala Bartholinijeve žlijezde. Nakon uklanjanja tvorbe obaveza je učiniti patohistološku obradu dobivenog materijala, jer je bitno isključiti maligni proces.
Benign tumors of the vulva and vagina counted a large number of clinical entities but their overall incidence is low, and there is no accurate epidemiological data. Under the concept of benign tumors of the vulva and vagina are included cysts and solid tumors which may have epidermal or mesodermal origin. Aetiology differ from dysgenetic changes such as cysts of the canal of Nuck and Gartner's duct cyst to inflammatory changes (cyst of Bartholin's duct) or are associated with obstetric interventions (inclusion cyst ). In benign tumors are involved and changes of the skin and subcutaneous tissue that occur at other sites such as pigmented mole, fibromas or lipomas. Their presentation is different. They vary in size, color and consistency. The clinical picture in most cases is the same, except for the presence of tumor involves discomfort or soreness of the vulva and vagina dyspareunia and haemorrhage, however it is not uncommon that these tumors are completely asymptomatic. Diagnosis is based on history, inspection and palpation. Treatment is usually surgical and consists in a complete elimination of the formation. For some tumors are also used more conservative methods such as hormonal treatment for endometriotic cyst or Word catheter insertion in the treatment of cyst of Bartholin's gland. After removing the formation it is obligatory to do histopathologic processing of tissue, because it is important to exclude a malignant process.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Gynecology and Obstetrics.
 
Suradnik Kukura, Vlastimir
 
Datum 2014-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:97
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:416453
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess