Pojedinosti o zapisu

UTVRĐIVANJE OČINSTVA ANALIZOM DNA IZ POSMRTNIH OSTATAKA

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov UTVRĐIVANJE OČINSTVA ANALIZOM DNA IZ POSMRTNIH OSTATAKA
PATERNITY DETERMINATION WITH DNA ANALYSIS OF POSTHUMOUS REMAINS
 
Autor Marčinković, Nedo
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Sudska medicina.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Forensic Medicine.
utvrđivanje očinstva
DNA analiza
STR segmenti
PCR
paternal identification
DNA analysis
STR fragments
PCR
 
Opis Metode utvrđivanja očinstva,a posebice onih iz posmrtnih ostataka izuzetno su napredovale posljednjih desetljeća. Sve je krenulo još sredinom 80-ih godina izolacijom molekule DNA, nastavilo se mapiranjem humanog genoma, a rezultiralo da danas sa 99,9999 %-tnom vjerojatnošću možemo utvrditi da li je pokojni, otac djeteta.
Prvi korak u utvrđivanju očinstva je prikupljanje odgovarajućeg uzorka. U funkciji uzorka su najčešće krv, tkivo i kost pokojnog. Iz navedenih uzoraka potrebno je izolirati molekulu DNA koja će nam poslužiti za usporedbu s DNA potencijalnog djeteta i njegove majke.
Nakon obrade materijala i dobivanja uzorka DNA uzima se mali segment tj. STR koji se amplificira uz pomoć PCR metode. Na taj način i iz iznimno male količine genetskog materijala možemo dobiti enormne količine uzorka za usporedbu.
Usporedbom STR segmenata posmrtnih ostataka potencijalnog oca sa onima djeteta moguće je sa 99,9999%-tnom vjerojatnošću utvrditi očinstvo ili isto isključiti ako postoji više od pet STR nepodudarnosti.
Methods of paternal identification especially ones performed from posthumous remains improved rapidly in last few decades. Everything begun in 80's with isolation of DNA molecule, continued with human genome mapping, and resulted that nowdays we can determine whether deceased is father of a child with 99,9999% accuracy.
First step in paternal identification is collecting adequate samples.Sample is usually blood, tissue and bone of deceased. We use samples to isolate DNA molecule which will be used to compare with DNA of potential child and it's mother. After thorrow processing the samples and isolating DNA we need a samll fragment called STR which is multiplied by PCR method. On that way even with small amounts of genetic material we can get enormous amounts of sample for comparison.
Comparing STR fragments of the deceased with ones from the child and it's mother we can make paternal identification within 99,9999% accuracy or exclude one if there is more than five STR expulsion.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA SUDSKU MEDICINU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Forensic Medicine.
 
Suradnik Kubat, Milovan
 
Datum 2014-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:42
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:715092
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess