Pojedinosti o zapisu

Monetarna politika u Republici Hrvatskoj

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Monetarna politika u Republici Hrvatskoj
Monetary policy in Croatia
 
Autor Skender, Majda
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
monetarna politika
HNB
stabilizacijski program
monetarna politika EU
 
Opis Monetarna politika izuzetno je važna u upravljanju cjelokupnom novčanom masom u svakoj državi, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Monetarna politika u svome radu koristi niz instrumenata koji je vode prema ciljevima koje nastoji ostvariti. Središnja ustanova u čijoj je nadležnosti monetarna politika je središnja banka države. U Republici Hrvatskoj je to Hrvatska narodna banka na čijem se čelu nalazi guverner.
Poslovanje središnje banke uređeno je Zakonom države, a monetarna politika ima svoje ciljeve u poslovanju koje nastoji ostvariti. Monetarna politika uz ciljeve ima i instrumente kojima provodi svoju politiku, a izbor instrumenta ovisi o tome koji se u određenom trenutku čini najprikladnijim. Kao najznačajnije vrste monetarne politike izdvajaju se ekspanzivna i restriktivna monetarna politika. Kod ekspanzivne monetarne politike ponuda nova veća je veća od potražnje, dok je kod restriktivne monetarne politike situacija obrnuta odnosno ponuda novca je manja od potražnje.
Monetarna kretanja u Republici Hrvatskoj prošla su niz faza od državnog osamostaljenja do danas. Republika Hrvatska nalazi se već nekoliko u velikoj gospodarskoj krizi kojoj se zasad ne nazire izlaz. Spomenuta gospodarska kriza uvelike je utjecala na monetarna kretanja u RH, što se je u radu potkrijepilo i statističkim podacima. Uvođenje i primjena jedne jedinstvene monetarne politike za sve zemlje članice Europske unije bilo bi od velikog značenja. Jedinstvena monetarna politika ostvarivala bi da sve funkcionira kao u jednoj državi.
Zaključno može se reći kako ni jedna država ne može biti bez monetarne politike i središnje banke koja regulira novčane tokove, jer bez nje bi vladao kaos kojeg se ne bi moglo spriječiti.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Belullo, Alen
 
Datum 2015-03-19
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:145
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:530899
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess